Faillissementen in januari 2015

FaillissementenIn de eerste maand van het nieuwe jaar is het aantal faillissementen gelukkig onder de grens van 20 gedoken. Met 16 faillissementen begint het jaar relatief goed en betekent het dat de trendlijn van het voortschrijdend jaargemiddelde weer verder daalt.  En dat was nodig nadat verleden maand  de trendlijn plotseling leek te stokken. En dat zou wat tegenstrijdig zijn met de glanzende cijfers over het vacaturevolume en de uitzendindex.

Maar het nieuwe jaar begint met een laag aantal faillissementen en een weer dalende trendlijn, dus wat willen we nog meer? Afgezien van een dalende werkloosheid niet zo veel, maar dat laatste wil maar niet vlotten.

Dit is het beeld van het aantal faillissementen over de afgelopen jaren:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – januari 2015

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – januari 2015

We zitten weliswaar nog altijd op een veel te hoog gemiddelde, maar gelukkig is de trendlijn weer aan het dalen. Langzaam is misschien vervelend, maar nog altijd beter dan een stijging.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de SBI-code 78(Arbeidsbemiddeling/uitzendbureaus/personeelsbehoefte) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie