ABU: periode 1 begint bijzonder goed

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 1 van het nieuwe jaar. En zoals we . En jawel, het nieuwe jaar is begonnen zoals het oude jaar is geëindigd, met een ferme groei:

In periode 1 (week 1 – 4) is het aantal uitzenduren met 11% toegenomen en ook de omzet is met 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Jawel, voor twee perioden achtereen een groei met dubbele cijfers. We moeten terug naar de 2e en 3e periode van 2011 om een vergelijkbare situatie te vinden. Toch een kleine vier jaar geleden. En laten we hopen dat de groei langer aanhoudt dan toen…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 1 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Daar staat trots het resultaat van de eerste periode van 2015, een prachtig gezicht. Het is sinds 2007 (+16%) niet meer voorgekomen dat de eerste periode zo’n groei heeft laten zien. En dus zullen de uitzenders op de banken staan te juichen.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU cijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

De trendlijn heeft de tussenpiek van 2011 ondertussen ruim achter zich gelaten en is op weg naar de (aanzienlijk hoger liggende) piek van voor de financiële crisis. Of we daar ooit gaan komen hangt van werkelijke economische groei af, en daarvoor is een aanzienlijk stabieler internationaal klimaat nodig. De scherpe daling van de economische groep in China, de oorlog in Oekraïne, de Eurozone versus Griekenland, de fluctuaties van de olieprijs en de situatie rondom ISIS helpen hier bepaald niet aan mee. Het is zelfs de vraag hoe lang we de schijn van een groeiende economie kunnen volhouden. Op zich is enige mate van onzekerheid over de toekomst goed voor de groei van de flexmarkt, maar teveel onzekerheid is ook weer niet goed.

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief groeit met 5%, de sector Industrie met 11% en de sector Techniek met 25%. Driemaal duidelijke groei, waarbij de sector Techniek een outperformer is.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

In periode 2 van 2015 is de trendlijn van de sector Techniek zonder enige twijfel die van sector Industrie in herstelniveau gepasseerd, of er moet plotseling een forse trendbreuk plaatsvinden. Deze trendlijnen van elk van deze sectoren laat een gezonde ontwikkeling zien. Iets wat niet kan worden gezegd van de trendlijn van de sector Administratie. Hoewel het herstel zich ook hier doorzet is er geen sprake van een versnelling van dat herstel. En dat baart zorgen. Is dit een opmaat naar een naderende afvlakking van het herstel voor deze sector?  We zullen dat pas in volgende periodes gaan ontdekken, dus we moeten maar even geduld oefenen.

Geef een reactie