SER wil pre-UWV adviescentra. Say what?

verspillingHet leek me in eerste instantie een voortijdige en onzalige 1 april-grap maar niets blijkt minder waar. De Sociaal-Economische Raad (SER) komt met deze aanbeveling in een advies dat een uitwerking is van het sociaal akkoord uit 2013 tussen centrale werkgeversorganisaties en vakbonden.  Zit u goed?

De SER pleit voor een sterkere inzet op preventie van werkloosheid. De raad stelt voor om in de 35 arbeidsmarktregio’s een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning, van-werk-naar-werk en begeleiding, primair gericht op de fase voordat mensen beroep doen op de WW. Het werk van de adviescentra gaat vooraf aan de dienstverlening  van UWV.

Dit klinkt als de reanimatie van het ‘stokoude’ werkpleinen idee van het CWI, waarbij gemeente, CWI en eventueel werkgevers (denk: uitzenders) op één locatie werkgebonden diensten konden aanbieden. Nooit iets van terecht gekomen, maar dat mag de pret niet drukken, want this time it wil be different

 

Het advies heeft nog meer te melden:

De adviescentra vergen een organisatie en uitvoering dichtbij de werkvloer. Dit biedt ruimte voor een rol van de vakbonden, maar ook andere partijen komen in aanmerking voor de uitvoering van de adviescentra. De SER stelt voor de adviescentra te financieren uit de WW-premies, maar zij dienen wel effectief en efficiënt te zijn en kwalitatief goede dienstverlening te leveren.

Heerlijk. We gaan voor deze adviescentra KPI’s verzinnen en die laten we vervolgens door de adviescentra zelf controleren via een ‘onafhankelijk’ adviesbureau zodat er een positief zelfbeeld blijft bestaan ook al wordt de Nationaal Ombudsman bedolven onder klachten van ‘klanten’. En tegelijkertijd worden WW-premies afgeroomd en mogelijk de WW-uitkering verder verschraald ten faveure van de financiering van het zoveelste onzindelijke overheidsorgaan.

Maar ik maak me misschien ten onrechte zorgen:

Het advies is om eerst te starten met pilots om de nieuwe vormen van dienstverlening in de praktijk te kunnen testen. Als uit de evaluatie blijkt dat de pilots aan deze eisen voldoen, stelt de SER voor deze te verankeren in de arbeidsmarktinfrastructuur. Daarbij is het uitgangspunt dat de dienstverlening van de adviescentra op termijn tot een vermindering van het beroep op de WW moet leiden.

Hoe lang zal het duren voordat deze adviescentra door een parlementaire commissie van tot die tijd slapende parlementariërs worden onderzocht?

Geef een reactie

4 Comments
 • Cees van SollicitatieLAB
  says:

  Vinger op de zere plek Marc
   
  Het is goed dat er geld beschikbaar komt voor scholing, mits we deze scholing maar richten op de Arbeidsmarkt van de Toekomst. Het zou goed zijn als er geld beschikbaar komt voor ICT-opleidingen, Robotica, Internet of Things, Security, Bio technologie, Voedsel zekerheid noem maar op.
   
  De uitwerking lezend vrees ik weer dat er veel overhead wordt opgetuigd en de gelden niet beschikbaar komen bij de werkzoekenden maar bij adviseurs en controleurs. Het gaat ook in de toekomst om de juiste kennis te hebben!!!!!

 • Dirk Goossens
  says:

  Een adviescentrum is niet onafhankelijk als het horig is aan glijdende politieke opvattingen over effectiviteit en efficiëntie. Focussen op effectiviteit en efficiëntie kan weliswaar verstandig zijn, maar dan moet je wel overtuigend betogen welke zaken met minder focus toe kunnen (zero sum).
   
  Doelmatig, dat zou al heel fijn zijn… 
   
  Bijvoorbeeld door mensen toe te staan rendabel te worden bij een nieuwe werkgever op kosten van de huidige werkgever (uitruil van ontslagvergoeding, ww-uitkering, loonkosten). Door vacatureinformatie ter beschikking te stellen aan deze doelgroep, in plaats van alleen aan uitkeringsgerechtigden. Door een fatsoenlijke regionale matchingsmodule te gebruiken (existing & gratisch). Door externe coaching te faciliteren (dat werkt volgens de wetenschap). Door het granieten bestand van UWV-IT-leveranciers uit te kopen. Door kennis op te doen, in pilots, als, jawel, aselecte steekproeven (rechtsongelijkheid).
   
  En dan houd ik de meest waardevolle adviezen nog even voor me…
   
  Het probleem met opzetten van pilots om te zien of iets werkt is dat een pilot meer momentum heeft per gebruiker dan de real deal. Daardoor lijken initiatieven als video-cv, talentprogramma’s en referral recruitment zinnig. Eng.