USG People: Q4 is een soort van positief

Logo en logotype USG PeopleVrijdag 27 februari kwam USG People voorbeurs met de resultaten over het vierde kwartaal van 2014. Onder de wederom zeer positief klinkende titel van het bijbehorende persbericht (Winstgevendheid in 2014 sterk verbeterd; groei versnelt) gaat een fatsoenlijk resultaat schuil. Rob Zandbergen (CEO USG People) is eveneens positief, getuige onderstaand commentaar:

In het laatste kwartaal van 2014 hebben we onze resultaten verder verbeterd. Een hogere omzet en lagere kosten hebben geleid tot een verbetering van het rendement.

Maar op omzetgebied kan USG People eigenlijk allen maar heel trots zijn op de performance in België, want In Nederland groeit het bedrijf aanzienlijk minder sterk dan de grote concurrenten. Op margegebied lijkt USG de weg naar boven te hebben hervonden, maar laten we dat oordeel even uitstellen tot Q1 2015 omdat de marge de neiging heeft in het laatste kwartaal van het jaar te pieken.

Zo ziet de ontwikkeling van omzet en brutomarge er over de afgelopen jaren uit:

USG People omzet (kolommen) en brutomarge (rode lijn) per kwartaal, Q1 2007 – Q4 2014

USG People omzet (kolommen) en brutomarge (rode lijn) per kwartaal, Q1 2007 – Q4 2014

De margefluctuaties zijn zo heftig dat er niet veel chocolade van valt te maken.

En zelfs de trendlijn van het voortschrijdend jaargemiddelde geeft geen uitsluitsel, als gevolg van de extreme variatie per kwartaal:

USP People, voortschrijdend jaargemiddelde bruto marge, Q1 2007 – Q4 2014

USP People, voortschrijdend jaargemiddelde bruto marge, Q1 2007 – Q4 2014

De resultaten in Europa
Dit zijn de resultaten van USG People in Europe, vergeleken met Randstad en Manpower:

  • Frankrijk, omzetgroei van 3% (ten opzichte van Q4 2013), (Randstad –8%, Manpower -1%)
  • Nederland, omzetgroei van 2% (+5%,  +12%)
  • België, omzetgroei van 10% (-1% (België en Luxemburg), -1%)
  • Duitsland, omzetdaling van 1% (-1% ,+3%)

En het gaat bij USG People natuurlijk allereerst om Nederland, en daar is slechts een beperkte groei te noteren, terwijl concurrenten Randstad en Manpower aanzienlijk beter presteren. Overigens laat USG People de uitzendreuzen wel de hielen zien in Frankrijk en België.

Maar er is ook ander nieuws, want USG heeft dankzij haar recente acquisities een positie binnen online recruitment opgebouwd. En die wordt apart gerapporteerd als business unit Online Business Solutions . Waar in het persbericht maar drie zinnetjes aan worden gewijd:

De omzet van online business solutions bedroeg € 3,0 miljoen in het vierde kwartaal (4e kwartaal 2013: € 1,0 miljoen). Dit betreft de omzet van Adver-Online, Netwerven en Connecting expertise. De EBITA kwam over het vierde kwartaal uit op € 0,8 miljoen, 26,7% van de omzet.

Als deze business unit nog een beetje wil groeien dan kan er toch nog iets moois met de brutomarge van USG People in haar geheel veranderen.

Geef een reactie