CBS: werkloosheid in januari 2015 stijgt naar 8,9%

Nee, je leest het niet verkeerd. De werkloosheid in Nederland staat op dit moment niet rond de 8,1% (het werkloosheidscijfer van december 2014) maar op 8,9%? Vanwaar die enorme stijging?  Wees gerust, we zijn niet in een nieuwe recessie terecht gekomen, het is ‘slechts’ een bijstelling van de historische cijfers door het CBS. Waarbij wel een heel gunstig moment is gekozen, omdat met ingang van januari 2015 de werkloosheidscijfers voortaan volgens de ILO-standaard wordt gerapporteerd door het CBS. En daarmee gaat onze werkloosheid scherp naar beneden, al is het slechts optisch. Maar de naar boven bijgestelde cijfers volgens de nationale definitie blijven hierbij min of meer onzichtbaar. Een nogal bijzondere actie van het CBS:

CBS: bijstelling cijfers werkloosheid

En die verbeterde waarneming heeft een forse impact.

Want daarmee ziet de werkloosheidsontwikkeling er voor de totale beroepsbevolking zo uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – januari 2015. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – januari 2015. Bron: CBS

De werkloosheid is in afgelopen jaren niet tot bij de 9%-grens gekomen maar is daar ruimschoots doorheen geschoten, met als absolute piek 9,5% in februari 2014.

En zo ziet de werkloosheid naar geslacht er uit:

Werkloosheidpercentage naar geslacht, januari 2003 – januari 2015. Bron: CBS

Werkloosheidpercentage naar geslacht, januari 2003 – januari 2015. Bron: CBS

Inderdaad, de werkloosheid onder vrouwen ligt op dit moment boven de 10% en heeft in 2014 gepiekt op 10,7% (in april 2014 om precies te zijn).

Geef een reactie

2 Comments