CBS: werkloosheid februari 2015 onveranderd op 8,9%

Nederlandse vlagAfgelopen donderdag kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over februari. Volgens de internationale definitie is de werkloosheid van 7,2% naar 7,1% gedaald, volgens de nationale definitie is de werkloosheid voor de derde achtereenvolgende maand blijven steken op 8,9%. Voor eenieder die nu in grote verwarring is geraakt, verwijs ik graag naar deze blog posting.

We zitten in Nederland dus nog altijd met een zeer hoge werkloosheid die hardnekkig weigert te dalen. De economie mag dan tekenen van herstel vertonen, de werkloze beroepsbevolking merkt daar vooralsnog bitter weinig van. En dan te bedenken dat als gevolg van de bijstelling van de historische cijfers door het CBS er een slordige 50.000 werklozen zijn bijgekomen…

Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking er uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2015. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2015. Bron: CBS

Sinds februari 2013 is de werkloosheid niet onder de 8,5% geweest waarmee we ondertussen meer dan 2 jaar met een hardnekkig hoge werkloosheid worstelen.

Maar die worsteling is niet bepaald gelijkmatig verdeeld over de beroepsbevolking, zoals onderstaande grafiek laat zien:

Procentuele verandering werkloosheid (2003 = 0%), voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2003 – februari 2015. Bron: CBS

Procentuele verandering werkloosheid (2003 = 0%), voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2003 – februari 2015. Bron: CBS

Zo te zien is de blijvend hoge werkloosheid vooral een zaak van 45-plussers. Dat is wel een heel somber vooruitzicht voor het oudere deel van de beroepsbevolking. En helemaal met in het achterhoofd de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Kan je nog een paar jaar langer werkloos blijven… Ik ben benieuwd wanneer we dit in de bijstandscijfers terug gaan zien.

In bovenstaande grafiek is er sprake van een duidelijke trendbreuk aan het begin van 2014. Sinds 2003 hebben de trendlijnen min of meer gelijktijdig patroon van stijging of daling laten zien, maar die gelijktijdigheid is sinds begin 2014 volledig verdwenen. waar de trendlijnen voor 15 – 25 en 25 – 45-jarigen dalen, blijft de trendlijn voor 45-plussers stijgen.

En zelfs dat is nog niet het volledige verhaal, zoals onderstaande grafiek laat zien:

Werkloosheidpercentage naar geslacht,45 – 65-jarigen, januari 2003 – februari 2015. Bron: CBS

Werkloosheidpercentage (seizoensgecorrigeerd) naar geslacht,45 – 65-jarigen, januari 2003 – februari 2015. Bron: CBS

De stijging van de trendlijn voor 45-plussers is het gevolg van een stijging van werkloosheid onder vrouwen in die leeftijdsgroep. Overigens is ook de ontwikkeling van het mannelijk deel van de 45-plussers niet bepaald gunstig. Dat voorzichtige economische herstel lijkt dus volledig voorbij te gaan aan het oudste deel van de Nederlandse beroepsbevolking.

Geef een reactie