ABU: periode 3 laat zien dat het nog beter kan

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 3 van het nieuwe jaar. En zoals we . En het blijft onverminderd crescendo gaan met de grote uitzenders:

In periode 3 (week 9 – 12) is het aantal uitzenduren met 11% toegenomen en ook de omzet is met 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Periode 3 heeft de groei van periode 12 in 2014 dus geëvenaard. En daarmee voor 2015 (voorlopig?) de hoogste score neergezet. En daarmee hoge verwachtingen schept ten aanzien van de financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2015.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 1 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Zeg nou zelf, dat is toch een prachtig gezicht! Al die vreselijke dalingen van 2013 zijn al bijna helemaal vergeten. Het is groei, groei en nog eens groei wat de klok slaat. De uitzendwereld is on fire.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Met zoveel groei kan het niet anders dan dat de trendlijn ook een opgaande lijn laat zien. Een prachtig en tegelijkertijd ontnuchterend  beeld. Want hoewel de trendlijn stevig opwaarts gaat is het nog altijd enorm ver verwijderd van de piek van 2008. Er zullen dus nog heel wat periodes van sterke groei moeten volgen om weer in de buurt van de resultaten van voor de financiële crisis te komen. Als dit überhaupt een realistisch doel is. 

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief groeit met 7%, de sector Industrie met 10% en de sector Techniek met 24%. Driemaal duidelijke groei, waarbij de sector Techniek wederom een outperformer is.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Techniek heeft ondertussen die van de sector Industrie gepasseerd, en lijkt hard op weg naar een niveau dat gelijk is aan de situatie van voor de financiële crisis. Technische uitzendbureaus zullen deze trend ongetwijfeld herkennen. Hoewel duidelijk minder uitbundig is ook de trendlijn van de sector Industrie bezig om zich duidelijk te herstellen. Het zorgenkindje is nog altijd de sector Administratief. Er lijken wat barstjes te komen in het herstel binnen deze sector, maar of dat ook daadwerkelijk het geval is zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.

Geef een reactie