CBS: werkloosheid maart 2015 onveranderd op 8,9%

Nederlandse vlag

Gisteren kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over maart. Volgens de internationale definitie is de werkloosheid van 7,1% naar 7,0% gedaald, volgens de nationale definitie is de werkloosheid voor de vierde achtereenvolgende maand blijven steken op 8,9%. Voor eenieder die nu in grote verwarring is geraakt,verwijs ik graag naar deze blog posting.

Voor de goede orde, het CBS heeft in de afgelopen decennia altijd volgens de nationale definitie gerapporteerd. Tegen de achtergrond van een gelijkblijvende werkloosheid onder de nationale definitie en een dalende werkloosheid onder de internationale definitie lijkt het moment waarop het CBS ervoor heeft gekozen om over te stappen op de laatstgenoemde definitie op zijn minst bijzonder gelukkig voor de Nederlandse politiek. En natuurlijk voor de nietsvermoedende burger.

Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking er uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – maart 2015. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – maart 2015. Bron: CBS

Geen daling van de werkloosheid dus. Waarmee er wederom een maand voorbij is gegaan waarbij het economische herstel zich niet heeft vertaald in een herstel van de arbeidsmarkt, in het bijzonder een daling van de werkloosheid.

Overigens is gaat die gelijkblijvende werkloosheid wel een steeds grotere tweedeling schuil. Dit blijkt namelijk als we de werkloosheid van mannen en vrouwen separaat tonen:

Werkloosheidpercentage (seizoensgecorrigeerd) naar geslacht, januari 2003 – maart 2015. Bron: CBS

Werkloosheidpercentage (seizoensgecorrigeerd) naar geslacht, januari 2003 – maart 2015. Bron: CBS

Waar de werkloosheid onder mannen een dalende trend vertoont is de werkloosheid onder vrouwen juist aan het stijgen. Een wel heel opvallende ontwikkeling in vergelijking met de afgelopen jaren, waar de werkloosheid van beide geslachten min of meer parallel is verlopen. Wat aan deze groeiende tweedeling  ten grondslag ligt, is mij onbekend. Maar het is wel zeer opvallend te noemen.

Overigens is niet alleen de ontwikkeling van de werkloosheid naar geslacht opvallend te noemen, ook voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn markante verschillen te constateren:

Procentuele verandering werkloosheid (2003 = 0%), voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2003 – maart 2015. Bron: CBS

Procentuele verandering werkloosheid (2003 = 0%), voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2003 – maart 2015. Bron: CBS

De verandering van de werkloosheid loopt tot begin 2014 min of meer synchroon voor de drie leeftijdsgroepen. Maar waar de 45-plussers sindsdien zijn geconfronteerd met een verdere stijging van de werkloosheid is het voor de leeftijdsgroepen tot 45 jaar een aanzienlijk prettiger situatie geweest. Hier is namelijk sprake van een duidelijke daling van de werkloosheid, waarbij de jongeren nog een stuk sneller dalen dan de 25 – 45-jarigen.

Geef een reactie

1 Comment
 • shandia
  says:

  hoi 
   
  ik heb een vraag ik ben met mijn eindonderzoek bezig en ik vroeg me af of de werkloosheid invloed heeft op het aannemen van mensen met een beperking en eventueel ouder gehandicapten? 
   
  zouden jullie me ermee willen helpen want ik kan het nergens terug vinden
   
  met vriendelijke groet 
   
  shandia