Vacatures en werklozen hebben niets meer met elkaar te maken?

Al geruime tijd signaleer ik een merkwaardige ontwikkeling binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Terwijl het aantal vacatures de pan uitgroeit, weigert de werkloosheid (en daarmee het aantal werklozen) serieus te dalen. En dankzij goddelijke inspiratie heb ik deze opvallende tegenstelling in één grafiek weten te vangen:

Aantal werklozen (linkeras) en aantal vacatures (rechteras), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, 2008 – heden. Bron: CBS, Jobfeed

Aantal werklozen (linkeras) en aantal vacatures (rechteras), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, 2008 – heden. Bron: CBS, Jobfeed

Probeer zo’n grafiek maar eens zinvol te duiden…. Maar ik ga toch een poging wagen. Waar in 2008 – 2010 het aantal vacatures scherp daalt en het aantal werklozen duidelijk oploopt is er vanaf medio 2010 een omkering van beide trends te zien. Het aantal werklozen daalt licht terwijl het vacaturevolume scherp stijgt. De  daling van het aantal werklozen draait begin 2011 alweer om in een stijging, het vacaturevolume piekt pas medi0 2011.  Vanaf dat moment stort het vacaturevolume in elkaar; tegelijkertijd groeit het aantal werklozen explosief.

Tot zover lijkt alles nog redelijk in balans. Maar waar het aantal werklozen vervolgens in drie jaar tijd aangroeit van 450.000 tot ruim boven de 700.000 is het niet zo dat het vacaturevolume enorm instort. Toegegeven, het volume zakt een paar jaar onder de psychologisch belangrijke grens van 100.000 nieuwe vacatures per maand, maar het herstel dat zich medio 2013 inzet verloopt wel zeer explosief. En dat terwijl gelijktijdig het aantal werklozen nog sterk blijft oplopen. En die stijging wordt niet meer of minder steil als zich vervolgens een lichte afname van het aantal werklozen aftekent. Ondertussen staat het vacaturevolume op een niveau dat vrijwel gelijk is aan de piek in 2011 terwijl het aantal werklozen ondertussen zo’n 250.000 (oftewel 56%) hoger ligt.

Met andere woorden, wat is hier toch aan de hand? Kan het CBS het aantal werklozen niet goed inschatten? Heeft Jobfeed problemen om het werkelijke aantal nieuwe vacatures te identificeren? Of is er sprake van een structurele verandering in de relatie tussen beide trends, en zo ja wat is hiervan dan de oorzaak? We zien een indrukwekkend herstel van het vacaturevolume zonder een bijbehorende daling van het volume aan werklozen. Waarbij ook nog eens de verhouding tussen het aantal vacatures en aantal werkzoekenden volledig is verschoven.

Wie snapt het?

Geef een reactie

17 Comments