Zijn de kleintjes nou eigenlijk echt de grootste banenmotor?

RM_top10_positiefHet midden- en kleinbedrijf wordt altijd als dé banenmotor van de Nederlandse arbeidsmarkt gezien. Maar is dat nou wel zo? Eerlijk gezegd heb ik geen idee, maar ik heb wel geprobeerd om daar achter te komen met mijn trouwe kameraad Jobfeed. Want daar kan ik een onderverdeling maken in het vacaturevolume op basis van bedrijfsgrootte. En dat is natuurlijk bijzonder handig als je bovenstaande vraag wil beantwoorden.

En dus heb k voor de afgelopen vijf jaar eens gekeken naar de ontwikkeling van het volume aan nieuwe vacatures bij verschillende bedrijfsgroottes. Met verrassende resultaten (eigenlijk is dat niet waar, maar ik heb natuurlijk wel een cliffhanger nodig om ervoor te zorgen dat je op Lees verder klikt…).

Laat ik maar meteen beginnen, met als eerste het Nederlandse kleinbedrijf:

Bedrijven 1 – 9 werknemers, aantal nieuwe vacatures per maand, mei 2010 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Bedrijven 1 – 9 werknemers, aantal nieuwe vacatures per maand, mei 2010 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Holy crap! Sinds medio 2013 is het vacaturevolume onder kleine bedrijven met meer dan 100% gegroeid. Dat noem ik nog eens een banenmotor! Maar laten we niet meteen al te hard juichen. Want de bijdrage van de kleine bedrijven aan het totale maandelijkse vacaturevolume is nogal klein. Maandelijks worden er op dit moment zo’n 110.000 nieuwe vacatures online gepubliceerd en daar dragen de kleine bedrijven dus maar voor een relatief klein deel aan bij. Overigens heeft de Jobfeed data ook een grote categorie Onbekend (waarover later meer) en het zou me niets verbazen als een groot deel van deze bedrijven in de categorie kleintjes valt. Wat zou kunnen betekenen dat de bijdrage van het kleinbedrijf zou toenemen.

De ontwikkeling bij grootste bedrijven is een stuk minder indrukwekkend:

Bedrijven +1.000 werknemers, aantal nieuwe vacatures per maand, mei 2010 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Bedrijven +1.000 werknemers, aantal nieuwe vacatures per maand, mei 2010 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Ik vind het eerlijk gezegd een nogal laffe groei van het vacaturevolume. Er is een stijging waar te nemen maar het gaat bepaald niet van harte. Tegelijkertijd dient natuurlijk wel te worden geconstateerd dat in absolute aantallen het grootbedrijf meer dan twee keer zoveel nieuwe vacatures per maand plaatst dan het kleinbedrijf. In beide gevallen weten we natuurlijk niet of we het hier over een vervangingsvraag hebben of over daadwerkelijk nieuwe banen.

Het middenstuk van onze bedrijvenmarkt is ronduit miserabel te noemen:

Bedrijven 200 –499 werknemers, aantal nieuwe vacatures per maand, mei 2010 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Bedrijven 200 –499 werknemers, aantal nieuwe vacatures per maand, mei 2010 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Mijn hemel wat een armoe! Er zit nauwelijks schot in de groei en ook het volume aan vacatures is bedroevend. Hier valt echt niets te beleven. Ik hoop niet dat dit iets zegt over de (concurrentie)positie van bedrijven van deze omvang, want dan zijn we mooi in de aap gelogeerd. Het lijkt er niet op dat we van de middelgrote bedrijven enig heil mogen verwachten als het om banengroei gaat.

Overigens is het wel goed om een voorbehoud te maken. Allereerst is er binnen Jobfeed een significante hoeveelheid vacatures waarvoor geen bedrijfsgrootte kon worden gevonden:

Bedrijven onbekend aantal werknemers, aantal nieuwe vacatures per maand, mei 2010 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Bedrijven onbekend aantal werknemers, aantal nieuwe vacatures per maand, mei 2010 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Daarmee dienen alle andere bovenstaande grafieken wel met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Daarnaast is er voor zover ik weet nog nooit een grootschalige analyse uitgevoerd op de juistheid van de door Jobfeed toegekende bedrijfsgroottes. Ik ga er (gemakshalve) vanuit dat de eventuele fouten die Jobfeed maakt in de toekenning van bedrijfsgroottes in de tijd niet sterk zal variëren. Waarmee de trend in de ontwikkeling van het aantal vacatures een redelijke afspiegeling is van de werkelijkheid. En ik ben een blogger, geen wetenschapper. Pfoei, komt dat even goed uit!

Geef een reactie

2 Comments