Wil je een baan? Ga dan iets met ICT of commercie doen!

Twee dagen geleden heb ik laten zien dat het volume aan online vacatures voor het beroep Recruiter in de afgelopen jaren een gezonde groei heeft doorgemaakt. Leuk om te weten, maar dat zegt natuurlijk niet veel over de algemene ontwikkeling van het vacaturevolume onder grote beroepsgroepen in het Nederlandse bedrijfsleven in de afgelopen jaren. Om die lacune op te vullen hierbij een veelzeggend, en vrolijkmakend, plaatje van die ontwikkeling:

Procentuele ontwikkeling online vacaturevolume grote beroepsgroepen, 52-weeks voortschrijdend volume (2008 = 0%),, 2008 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Procentuele ontwikkeling online vacaturevolume grote beroepsgroepen, 52-weeks voortschrijdend volume (2008 = 0%),, 2008 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Nou, we kunnen wel stellen dat het online vacaturevolume zich sinds medio 2013 heeft hersteld tot waardes die min of meer gelijk zijn aan de periode voor de financiële crisis, waarbij we een drietal forse outliers aan de boven- en de onderkant:

  • De beroepsgroep Administratie en klantenservice bungelt nog altijd ver onderaan, met een vacaturevolume dat slechts de helft is van het vacaturevolume van voor de financiële crisis. En het lijkt niet erg waarschijnlijk dat deze groep zich nog zal herstellen tot het niveau van voor de financiële crisis. De kaalslag in administratieve back-office werkplekken lijkt onomkeerbaar omdat de automatisering van werkprocessen eindelijk haar decennia oude belofte lijkt waar te maken. Creative destruction at work…?
  • De beroepsgroep Informatie- en communicatietechnologie kan met recht zeggen: Crisis, welke crisis? Want afgezien van een dipje direct na het uitbreken van de financiële crisis is het crescendo gegaan met het online vacaturevolume van deze groep. Met als gevolg dat het huidige vacaturevolume bijna 60% hoger is dan in 2008. Ongelofelijk. Op basis van het online vacaturevolume is ICT ook meteen de grootste beroepsgroep in Nederland geworden. En heeft daarmee Administratie en klantenservice afgelost… Zien we hier tegelijkertijd creative destruction (administratieve beroepen) en creation (ICT beroepen) in actie? Dat kan natuurlijk nooit op basis van cijfers alleen worden vastgesteld, maar als we even de begin- en eindwaarden van deze twee beroepsgroepen met elkaar vergelijken valt wel het volgende op: Administratie en klantenservice had in 2008 gemiddeld 4.366 nieuwe online vacatures per maand, waar ICT slechts 2.139 online vacatures per maand had. Op dit moment heeft Administratie en klantenservice 2.189 online vacatures per maand, ICT heeft er 3.340 per maand. Waarmee er netto een kleine 1.000 online vacatures per maand zijn verdwenen. De groei van ICT vacatures weegt dus niet op tegen het verlies van administratieve vacatures. Waarmee we toch heel voorzichtig aan creative destruction kunnen denken.
  • Als laatste is er de beroepsgroep Productie die ook een gigantische groei heeft laten zien, maar waar de opeenvolgende recessies zich wel tonen, in tegenstelling tot de ontwikkeling bij de beroepsgroep ICT. Ondertussen is het volume aan online Productie vacatures de tussenpiek van 2001 voorbij gestreefd, op weg naar hogere waardes.

De beroepsgroep Verkoop en handel is ondertussen alweer enige tijd in de plus, maar heeft de piek van 2011 nog niet weten te evenaren. Opvallend genoeg heeft de beroepsgroep Communicatie, marketing en PR dat laatste wel gedaan en tegelijkertijd staat het online vacaturevolume in vergelijking met 2008 ook in de plus. De ‘besmette’ beroepsgroep Verzekeringen en Financiën heeft de nullijn noch de tussenpiek weten te bereiken. Of dit wordt veroorzaakt door het negatieve imago van financiële instellingen is mij niet bekend, maar het zou me niets verbazen.

Ondanks de enorme daling van het online vacaturevolume voor administratieve functies staat deze beroepsgroep nog altijd in de top 3 als het om het absolute vacaturevolume gaat:

Vacature aantal per beroepsgroep, 52-weeks voortschrijdend gemiddelde, 2008 – maart 2015. Bron: Jobfeed

Vacature aantal per beroepsgroep, 52-weeks voortschrijdend gemiddelde, 2008 – maart 2015. Bron: Jobfeed

De administratieve beroepsgroep is dus ingehaald door de commerciële beroepsgroep die op haar beurt weer is ingehaald door de ICT-ers. Maar als je naar een baan op zoek bent, zou ik adviseren de administratieve functies te negeren. De houdbaarheid van deze functies is aan erosie onderhevig. Verkopers zijn altijd nodig en ICT-ers steeds vaker. Dat zijn dus de toppertjes in Nederland vacatureland.

Ter nuancering, er zijn minstens twee factoren die een invloed kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de getoonde ontwikkelingen:

  1. Jobfeed is in de loop van de jaren steeds beter geworden in het traceren van online vacatures binnen het Nederlandse domein. Er kan dus een vertekening zijn opgetreden in recente jaren waardoor er een positieve vertekening ontstaat in de trendlijnen.
  2. Een toename van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van online media voor het publiceren van vacatures kan eveneens een positieve vertekening opleveren in de cijfers.

Het kan dus zijn dat de trendlijnen een positieve vertekening hebben ten opzichte van het beginpunt in 2008, waarmee de huidige situatie misschien iets minder fraai zou worden. Maar laten we eerlijk zijn, met uitzondering van de administratieve functies is er ook weinig in bovenstaande grafieken om droevig van te worden. Het gaat goed met het vacaturevolume , aanzienlijk beter dan met de werkloosheid

Geef een reactie