FS Groep speelt goed in op de markt

clip_image002Zoals inmiddels iedereen wel weet is de BRI (Beloningsregeling Inlener) verplicht vanaf dag 1 van uitzenden per 30-03-2015. De ABU CAO verplicht de inlener en de uitzender om de CAO van de inlener op verschillende componenten (Bruto loon, ADV, toeslagen e.d.) toe te passen.

Veel uitzenders zenden uit in productie, food en industriële omgeving uit en hebben in bepaalde beroepsgroepen zelden tot nooit met BRI van doen gehad, omdat voorheen de BRi pas vanaf de 26e week verplicht was.

Om nu te weten of je als uitzender voldoet aan de BRI heeft FS Groep www.caowijzer.com gemaakt.

Dat werkt als volgt: Je geeft in wie je klant is en wie jij bent (als uitzender), je kiest de CAO van de inlener (er zijn tot op heden 32 CAO’s geïndexeerd) , de functie en de functieschaal, je vult de geboortedatum van de uitzendkracht in, het aantal jaren en maanden werkervaring en je klikt op “GO” en vervolgens is voor je berekend welk minimum uurloon gehanteerd dient te worden voor de betreffende uitzendkracht en wat de volgende periodiek is.

Vanuit hier kun je nog verder kijken welke items omtrent reis- verblijf en andere kosten gedekt moeten worden. En als je alles doorlopen hebt kun je nog een printje maken voor je dossier.
Serieus goed meegedacht vanuit FS groep met de markt en een advies voor uitzenders, maar ook voor inleners om er serieus gebruik van te maken.
Vraag aan FS Groep; komen er nog andere dingen en/of nieuwe dingen bij?

Geef een reactie