ABU: periode 4 laat een bloeiend voorjaar zien

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 4 van het nieuwe jaar. En dit is de beste periode van 2015 dusver:

In periode 4 (week 13 – 16) is het aantal uitzenduren met 12% toegenomen en de omzet is met 13% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Periode 4 van dit jaar laat het beste resultaat sinds het uitbreken van de financiële crisis zien.  En de laatste score die hoger was, stamt alweer uit 2007 (periode 5 liet toen een groei van 15% zien). En dat waren we vast allemaal ondertussen volledig vergeten

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 1 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Het gaat dus crescendo met de uitzendwereld!

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Het herstel zet zich dus krachtig voort, maar er is nog altijd een lange weg te gaan, willen we op het niveau van voor de financiële crisis komen. En dan zullen we het maar niet eens over de brutomarge hebben, want daar hebben veel uitzenders in de afgelopen jaren flink wat veren moeten laten. Zonder uitzicht op een herstel van die marge…

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief groeit met 10%, de sector Industrie met 9% en de sector Techniek met 27%. Driemaal duidelijke groei, waarbij de sector Techniek wederom een outperformer is.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

De sector Techniek komt ondertussen akelig dichtbij het niveau van voor de financiële crisis. Als de trendlijn in dit tempo blijft groeien is het nog een kwestie van 5 periodes en deze sector is weer op het oude niveau. De sector Industrie blijft op gepaste afstand van Techniek maar laat nog altijd een gezonde stijging zien. De tussenpiek van 2011 is ondertussen net voorbij gestreefd, maar er is nog een enorme afstand te overbruggen om op het niveau van voor de financiële crisis te komen. Van de drie sectoren is Administratief het zorgenkindje.Want hoewel de trendlijn blijft stijgen lijkt de afstand tot het pre-crisis niveau onoverbrugbaar. En waarschijnlijk komt deze sector ook nooit meer tot dat niveau, simpelweg omdat het aantal banen in de administratieve sector sterk is gekrompen. En als gaat er misschien steeds meer van dit soort werk naar uitzenders, de kans dat hiermee het gapende gat kan worden overbrugd is in mijn optiek zeer klein.

Geef een reactie