ABU: periode 5 voorspelt een zonnige zomer

Logotype ABUGisteren kwam de ABU met de cijfers over periode 5 van het nieuwe jaar. En dit is de beste periode van 2015 dusver:

In periode 5 (week 17 – 20) is het aantal uitzenduren met 18% toegenomen en de omzet is met 20% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Periode 5 van dit jaar laat een ongekend fraai resultaat zien; het is het beste resultaat van de volledige tijdrange sinds januari 2007. En dat wil dus wel wat zeggen, want begin 2007 was het nog booming business voor uitzenders.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 1 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Elke maand van 2015 is beter dan de daaraan voorafgaande maand, met uitzondering van januari. En kijk eens naar de hoogste van de YoY groei in periode 5. Maar liefst 18% hoger dan en jaar geleden, dat is alle reden voor een feestje!

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Toegegeven, er is nog een lange weg te gaan tot het niveau van 2008 wordt geëvenaard maar het herstel gaat natuurlijk wel crescendo. Het lijkt wel of de uitzendsector aan de verboden middelen heeft gezeten, zo hard gat het op dit ogenblik.

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief groeit met 15%, de sector Industrie met 17% en de sector Techniek met maar liefst 28%. Voor de sector Administratief is het een groei die in de periode vanaf 2007 niet is voorgekomen.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

image

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Techniek blijft bijna verticaal stijgen. Ondertussen lijkt de trendlijn van deze sector akelig dichtbij het resultaat van 2008 te komen. Maar ook de sector Industrie blijft sterk groeien, als is het niveau van 2008 nog wel een heel eind weg. De sector Administratief zal ongetwijfeld nooit meer het niveau voor de financiële crisis gaan halen maar is ondertussen alweer een fors eind verwijderd van het dieptepunt in 2013. De uitzenders zijn een vreugdedansje aan het doen.

Geef een reactie