Daling Griekse werkloosheid stagneert in maart

Griekse vlagElstat, de Griekse evenknie van onze CBS, heeft verleden week de werkloosheidscijfers over maart 2015 gepubliceerd. Inderdaad, de Grieken lopen meer dan een maand achter bij de rapportages van de meeste andere Eurolanden. Maar de werkloosheid in Griekenland blijkt in maart 2015 net zo hoog te zijn als die van februari: 25,6%. Er is dus sprake van stagnatie, hoewel dat eigenlijk niet gezegd kan worden als in twee achtereenvolgende maanden de werkloosheid gelijk blijft.

Maar gezien de politieke en economische ontwikkelingen in de afgelopen maanden binnen Griekenland zou het een wonder zijn als de werkloosheid in april een daling ten opzichte van maart gaat vertonen. Het land verkeert in zulke enorme problemen dat er eerder sprake zal zijn van een stijging van de werkloosheid in april (en daarop volgende maanden).

De ontwikkeling van de werkloosheid van Griekenland (en andere Eurolanden) ziet er zo uit:

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – maart/april 2015). Bron: Eurostat, Elstat

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – maart/april 2015). Bron: Eurostat, Elstat

Griekenland heeft niet alleen verreweg de hoogste werkloosheid in Euroland maar laat ook een weifelende daling zien sinds medio 2013. Een daling die nu zelfs lijkt te stagneren met een redelijk groot risico op een stijging in de nabije toekomst. Tegen deze achtergrond is de opstelling van Tsipras en Varoufakis richting IMF, ECB en de EC niet bepaald verwonderlijk. Griekenland is eigenlijk al sinds 2010 bankroet. Met ondertussen een aanvullende schuld van meerdere miljarden Euro’s. Hoe kan dat ooit nog goedkomen zonder dat die schulden voor het grootste deel worden weggescholden?

Geef een reactie

1 Comment