Werkloosheid mei 2015 gedaald naar 8.9%

Nederlandse vlag

Verleden week kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over mei. Hoewel, het lijkt er tegenwoordig op dat het CBS de werkloosheid zo ver mogelijk wenst te verstoppen, want in wat vroeger en verslag van de werkloosheidscijfers was, is tegenwoordig een soort infographic van alles behalve werkloosheid. Tenzij je helemaal naar het eind van het bericht gaat… Werkloosheidscijfers lijken een bijzaak te zijn geworden.

Volgens de internationale definitie is de werkloosheid naar 6,9% gedaald, volgens de nationale definitie is de werkloosheid gedaald van 9,0% naar 8,9%. Eenieder die nu in grote verwarring is geraakt verwijs ik graag naar deze blog posting.  En het is voor het eerst in 2015 dat er sprake is van een daling van de werkloosheid volgens de nationale definitie. Het werd weleens tijd…

Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking er uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS, nationale definitie

Een hoopvol klein knikje naar beneden voor de seizoensgecorrigeerde werkloosheid in mei. Daar klampen we ons maar collectief aan vast, want ondanks alle jubelgeluiden over het herstel van de Nederlandse economie is de werkloosheid nog altijd dramatisch hoog. Maar er is niemand die daar naar kraait, want de nieuwe definitie van de werkloosheid laat een veel prettiger beeld zien (nog even los van de psychologisch aanzienlijk lagere grens van 6,8% werkloosheid):

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS, ILO

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS, ILO

Hier geen dubbele piek, maar slechts één piek gevolgd door een wat onregelmatige daling. Dit geeft de burger moed, totdat diezelfde burger bedenkt dat het hier ook om banen van minder dan 12 uur per week gaat. Niet bepaald een baan waar je van kan rondkomen. Maar laten we niet bij zulke kleinzielige overpeinzingen stilstaan en ons verheugen in een daling van de werkloosheid, hoe minuscuul ook.

Als we naar de verdeling van de werkloosheid onder mannen en vrouwen kijken is er ook een opvallend verschil te zien tussen beide definities van de werkloosheid. Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid voor beide geslachten eruit volgens de nationale definitie:

Werkloosheidpercentage (seizoensgecorrigeerd) naar geslacht, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS, nationale definitie

Werkloosheidpercentage (seizoensgecorrigeerd) naar geslacht, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS, nationale definitie

Een groot, gapend gat tussen beide geslachten. waarbij voor het eerst sinds maanden een daling bij de werkloosheid onder vrouwen valt te vieren. Maar waarbij er nog altijd een verschiil van meer dan 2% bestaat.

Hoe anders ziet dit beeld eruit bij de werkloosheid volgens ILO:

Werkloosheidpercentage (seizoensgecorrigeerd) naar geslacht, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS, ILO

Werkloosheidpercentage (seizoensgecorrigeerd) naar geslacht, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS, ILO

Het verschil in werkloosheid tussen mannen en vrouwen is beperkt (0,6%) waarbij de ILO werkloosheid onder maar liefst 3% lager is dan onder de nationale definitie  (7,2% versus 10,2%), terwijl dat verschil voor mannen ‘slechts’ 1,2% bedraagt. Drie keer raden waar dat verschil voor vrouwen mee wordt opgevuld… Inderdaad, kleine pokkebaantjes. Of zijn die pokkebaantjes die echte banen waar Asscher de mond zo van vol heeft?

Als laatste nog even de procentuele verandering van de werkloosheid voor de verschillende leeftijdsgroepen:

Procentuele verandering werkloosheid (2003 = 0%), voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS

Procentuele verandering werkloosheid (2003 = 0%), voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS, nationale definitie

Inderdaad, de oudjes komen er nog altijd zeer bekaaid vanaf hoewel er eindelijk een kentering lijkt op te gaan treden. Laten we hopen dat er vanaf volgende maand een daling valt te noteren.  Overigens is hier onder de ILO definitie van de werkloosheid een totaal ander patroon te zien:

image

Procentuele verandering werkloosheid (2003 = 0%), voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2003 – mei 2015. Bron: CBS, ILO

WTF? Zien jullie wat ik zie? Die verandering van de jeugdwerkloosheid heeft volgens deze grafiek geen rooie kroot voorgesteld. Waarvoor heeft de regering in hemelsnaam die Mirjam Sterk voor een godsvermogen laten ronddansen als Ambassadeur Aanpak jeugdwerkloosheid? Volgens deze grafiek was dat volstrekte lariekoek. Een ambassadeur voor de rest van de beroepsbevolking was misschien logischer geweest. Net zo zinloos, maar wel logischer.

Geef een reactie

3 Comments