ABU: periode 6 laat een forse daling van de groei zien

Logotype ABUGisteren kwam de ABU met de cijfers over periode 6 van het nieuwe jaar. En valt ineens fors tegen:

In periode 6 (week 21 – 24) is het aantal uitzenduren met 9% toegenomen en de omzet is met 10% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Periode 6 van dit jaar laat na het ongekende resultaat van periode 5 (18% stijging) een halvering van dat resultaat zien . En dat is toch wel even schrikken als je naar de ontwikkeling van de resultaten in de eerste vijf perioden kijkt.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Nadat het in de eerste vijf perioden van 2015 steeds beter ging, is periode 6 een soort van koude douche. Maar als we het resultaat van periode 6 in een wat breder perspectief plaatsen is het nog altijd een zeer goed resultaat. En verder was periode 6 van 2014 de eerste periode met een stevige groei, een ontwikkeling die voor dezelfde periode in 2015 dus een dempend effect kan geven. Daarom is het beter om de resultaten weer te geven op basis van een voortschrijdend gemiddelde.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Vanwege de halvering in periode 6 zien we aan het eind van de trendlijn een knikje naar een wat minder steil groeipercentage, maar het is nog altijd een stevige groei. En daarmee doet Nederland het in ieder geval een stuk beter dan de uitzendsector in de VS, waar in 2015 geen groei is gerealiseerd. Nou maar hopen dat dat zo blijft. In Nederland wel te verstaan.

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief groeit met 10%, de sector Industrie met 6% en de sector Techniek met maar liefst 23%. De ‘pijn’ zit dus vooral in de sector Industrie, een sector waar in de afgelopen periodes al ferm schommelende resultaten (zij het allemaal positief) zijn geweest. De 6% van periode 6 is wel de laagste groei in 2015

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Techniek stijgt bijna onverdroten door en begint zeer dicht bij de piek van 2008 te komen.  Hiermee is de sector duidelijk de snelste groeier van de drie sectoren. De sector Industrie liet al een minder sterke groei zien maar lijkt met het resultaat van periode 6 definitief afgehaakt in de race. De sector Administratief stijgt weliswaar onverdroten door, maar doet dit in zo’n traag tempo dat het nog heel lang zal gaan duren voordat deze sector het resultaat van 2008 gaat evenaren. En voor die tijd zullen we zonder enige twijfel weer tegen een recessie zijn aangelopen.

Geef een reactie