Faillissementen in juli 2015

FaillissementenIn juli is het aantal faillissementen licht gedaald ten opzichte van juni, van 16 naar 14 faillissementen. Hierdoor is het gemiddeld aantal faillissementen (over een 12-maands voortschrijdend gemiddelde) gedaald van 16,3 naar 15,7. En zo begint de grens van 15 faillissementen per maand weer in zicht te komen. Een grens die voor het laatst, weliswaar in de omgekeerde richting, in januari 2013 doorbroken.

Hoewel de trend de juiste richting uitgaat, is er nog heel wat nodig om op het niveau van voor de financiële crisis te komen. Dan moeten we namelijk de grens van 10 faillissementen gaan doorbreken en dan zal het aantal faillissementen dus consequent onder die 10 moeten komen te liggen.

Dit is het beeld van het aantal faillissementen over de afgelopen jaren:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – juli 2015

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – juli 2015

Dat is een meer dan hoopvolle trendlijn met als belangrijkste vraag voor de maand augustus: gaan we die grens van 15 faillissementen per maand doorbreken, of is hier nog wat langer voor nodig?

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de SBI-code 78(Arbeidsbemiddeling/uitzendbureaus/personeelsbehoefte) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie