ABU: periode 7 laat weer sterkere groei zien

Logotype ABUVorige week kwam de ABU met de cijfers over periode 7 van het nieuwe jaar. En er valt weer een double digit groei te melden:

In periode 7 (week 25 – 28) is het aantal uitzenduren met 11% toegenomen en de omzet is met 14% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Nadat periode 6 ineens naar 9% was gedaald  ten opzichte van een ongekende groei in periode 5 (18% stijging) is er in periode 7 weer enig herstel te noteren. Overigens hebben we ondertussen maar liefst 23 periodes zonder krimp achter de rug.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Kijk eens aan, na de inzakking van periode 6 is in periode 7 het herstel weer sterker gegroeid. Waardoor we ondertussen maar liefst 23 periodes zonder krimp achter de rug hebben. Hoewel het herstel niet even sterk is geweest voor de verschillende sectoren, maar daarover later meer.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

De stijging van de trendlijn gaat onverdroten door, maar er is nog altijd een enorme afstand af te leggen voordat het niveau van vóór de financiële crisis weer kan worden geëvenaard. Ondertussen zijn we wel zo’n beetje halverwege aanbeland maar dat betekent tegelijkertijd dat we nog pakweg 23 periodes van groei nodig hebben, er vanuit gaande dat we in hetzelfde tempo blijven groeien. En dat staat gelijk aan bijna twee jaar. En dat is best nog een hele tijd.

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief groeit met 13%, de sector Industrie met 7% en de sector Techniek met maar liefst 27%.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Techniek  stijgt bijna verticaal door en komt ondertussen zeer dichtbij de piek van 2008. Als de trendlijn in dit tempo blijft doorstijgen is binnen 1 – 2 periodes die grens bereikt. Voor de sectoren Administratie en Industrie is de grens van hoogconjunctuur nog een stuk verder weg. Daarnaast groeien beide sectoren aanmerkelijk minder snel dan de sector Techniek. Het is dan ook maar zeer de vraag of beide sectoren tot het oude niveau kunnen stijgen voordat een volgende recessie zich aandient.

Geef een reactie