ABU: periode 7 herstelt het evenwicht weer

Logotype ABUEnkele weken geleden kwam de ABU met de cijfers over periode 7 van het nieuwe jaar. En er valt weer een double digit groei te melden:

In periode 7 (week 25 – 28) is het aantal uitzenduren met 11% toegenomen en de omzet is met 14% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Nadat periode 6 ineens naar 9% was gedaald  ten opzichte van een ongekende groei in periode 5 (18% stijging) is er in periode 7 weer enig herstel te noteren. Overigens hebben we ondertussen maar liefst 23 periodes zonder krimp achter de rug. En dat lijkt me wel iets om vrolijk van te worden.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Een gezonde groei in periode 7 en gelukkig geen voortzetting van de daling die zich in periode 6 liet zien. Integendeel, er zit weer groei in de zaak. De Nederlandse uitzenders blijven ook in de zevende periode van dit jaar lekker expanderen.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

En ook dit beeld ziet er buitengewoon gezond uit We blijven lekker stijgen in het niemandsland tussen de interim piek van 2011 en de top van 2008. En willen we die top van 2008 halen dan zal er nog heel wat periodes een forse groei moeten zijn. Maar wat niet is kan nog komen dus zullen we rustig af moeten wachten wat komende periodes voor groeicijfers gaan laten zien.

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief groeit met maar liefst 13%, de sector Industrie met 7% en de sector Techniek met een knallende 27%! De ‘pijn’ zit wederom in de sector Industrie. Is dit en teken van veranderende tijden of slechts een tijdelijke adempauze? Wie het weet mag het zeggen.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

De sector Techniek is nauwelijks verwijderd van haar hoogste niveau dat dateert van voor het begin van e financiële crisis. En daarmee is deze sector de absolute koploper als het om de omvang van het herstel gaat. De sectoren Industrie en Administratief steken hier zeer schril bij af. En waar bij Industrie de groei lijkt te stagneren is er bij Administratief juist een kleine versnelling van de stijging te noteren. Een opvallende ontwikkeling.

Geef een reactie