ABU: groei periode 9 valt tegen

Logotype ABUEerder deze week kwam de ABU met de cijfers over periode 9. En de groei daalt weer onder de 10%. En voor de tweede achtereenvolgende periode is de groei van het aantal uitzenduren onder de 10% gebleven:

In periode 9 (week 33 – 36) is het aantal uitzenduren met 7% toegenomen en de omzet is met 9% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En daarmee is periode 9 de eerste periode waarin de groei in dit jaar kleiner is dan de groei in dezelfde periode vorig jaar. Een twijfelachtige eer…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Als we even door de oogharen kijken lijkt er sprake te zijn van een piek in periode 5 van dit jaar, gevolgd door een snelle afnamen van de groei ten opzichte van vorig jaar. Ik hoop met alle macht dat deze trend zich niet zal doorzetten in komende periodes omdat we dan misschien wel weer gaan flirten met krimp…

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

De trendlijn stijgt onverdroten door, we beginnen de grens van 90 in zicht te krijgen. Deze grens werd voor het laatst (in de verkeerde richting…) doorbroken in de 2e helt van 2008. Wie kan zich dat nog herinneren…?

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief groeit met 9%, de sector Industrie met 5% en de sector Techniek met14%. En vooral de tegenvallende groei van de sector Techniek valt op, in periode 8 was de groei nog 23%! Bijna een halvering van het resultaat in slechts één periode.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Voilà, de sector Techniek heeft de dip van de financiële crisis definitief achter zich gelaten. Een indrukwekkende prestatie en het lijkt erop dat deze sector nog niet klaar is met groeien. Er zit tenslotte nog aardig de snit op met de groei.

De sector Industrie lijkt zich daarentegen steeds moeilijker naar boven te trekken, er is sprake van een stevige afvlakking van de groei. Deze sector zal zich nog heel lang moeten inspannen om in dit groeitempo het niveau van voor de financiële crisis te overstijgen.

Voor de sector Administratief is er sprake van een voortgaand traag herstel. Hier kijken we niet eens het pre-crisis niveau omdat je anders heel erg droevig wordt. Maar tegelijkertijd laat deze sector een gestage groei zien, dus er is zeker ruimte voor optimisme.

Geef een reactie

1 Comment