Autoverkopen in september 2015, Nederland stijgt door

Een belangrijke indicator van de gezondheid van de consument en daarmee van de gezondheid van de economie is het aantal verkochte nieuwe auto’s. En in de afgelopen maand is het beeld bij de PIIGS-landen overwegend positief:

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, januari 2008 – september 2015. Bron: ACEA

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, januari 2008 – september 2015. Bron: ACEA

Het beeld heeft zich ten opzichte van afgelopen maand niet veranderd;  Griekenland blijft op een onvoorstelbaar laag niveau aan autoverkopen steken, meer dan 70% lager dan voor de financiële crisis. Ierland, Portugal en Spanje stijgen in min of meer hetzelfde tempo en maken zelfs een kans om voor een volgende recessie aanbreekt weer op of boven de nullijn uit te komen. Italië blijft een vraagteken. Het tempo van herstel ligt lager dan dat van de vorige drie landen en lijkt zelfs verder te vertragen. Is er een piek aanstaande bij Italië? Dat zou zeer slecht nieuws zijn voor de Italiaanse autoverkopers.

En hoe staat het met een aantal kernlanden van de Eurogroep, en dan met name ons eigen land? Nou, zo:

Trendlijn autoverkopen kernlanden op basis van 12-maands gemiddelde, januari 2008 – september 2015. Bron: ACEA

Trendlijn autoverkopen kernlanden op basis van 12-maands gemiddelde, januari 2008 – september 2015. Bron: ACEA

Driemaal positief, hoewel Frankrijk en Nederland natuurlijk nog een forse (tot zeer forse) weg hebben af te leggen totdat ze weer op het niveau van voor de financiële crisis zijn uitgekomen. En gaat de vertrouwenscrisis rondom het Volkswagen schandaal nog enig roet in het eten gooien in Duitsland. Niet erg aannemelijk, en Duitsland kan ondertussen een kleine tegenvaller wel opvangen. Nederland ligt op dit moment op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van Spanje, Portugal en Ierland. Dat geeft toch wel te denken…

Geef een reactie