ABU: periode 10 laat tegenvallende groei zien

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 10. En niet alleen bleef de groei voor de derde achtereenvolgende keer onder de 10% maar de groei bleef ook voor de tweede achtereenvolgende keer onder die van dezelfde periode in het vorige jaar:

In periode 10 (week 37 – 40) is het aantal uitzenduren met 8% toegenomen en de omzet is met 10% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

En daarmee is periode 10 een soort zoet-zuur resultaat. Tenslotte is een groei van 8% ten opzichte van vorig jaar toch altijd nog een zeer fatsoenlijke score.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

De eerste constatering is natuurlijk dat er wederom een periode met duidelijke groei is gerealiseerd en dat is zonder meer reden voor tevredenheid onder ‘s lands grootste uitzenders. Maar tegelijkertijd lijkt me dat er ook reden voor zorg is omdat voor de tweede achtereenvolgende periode de groei onder die van vorig jaar is gedoken. En dat kan een teken aan de wand zijn. Of loos alarm natuurlijk. ManpowerGroup heeft al laten zien dat het in Nederland helemaal niet lekker gaat, later deze week komen Randstad en USG Group met de cijfers over het derde kwartaal. Die zullen naar alle verwachting wel een beter resultaat rapporteren. Toch?

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

De trendlijn toont in ieder geval nog altijd een geruststellend beeld. De trendlijn komt bijzonder dichtbij de grens van 90, ik ga er vanuit dat voor het einde van 2015 deze grens in de goede richting zal worden doorbroken. Waarmee we dan nog altijd ruim onder het niveau van vóór de financiële crisis zitten, maar aanzienlijk verder boven het dieptepunt van half 2009.

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief groeit met 7%, de sector Industrie met 6% en de sector Techniek met15%. Voor de tweede achtereenvolgende periode valt de groei van de sector Techniek tegen, as je het afzet tegen de eerdere perioden in 2015 waar continu groeicijfers boven de 20% konden worden gerapporteerd.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Ondanks de relatief kleine groei knalt de trendlijn van de sector Techniek vrolijk door, daarmee de dip van de financiële crisis steeds verder zich latend. En daarmee is deze sector ook meteen de enige van de drie die de ellende van die financiële crisis van zich heeft afgeschud.

Want de sector Industrie heeft nog een lange weg te gaan, terwijl de groei van de trendlijn van deze sector aanzienlijk langzamer verloopt dan bij de sector Techniek. Dat wordt op de tanden bijten om nog voor een volgende recessie het oude niveau te evenaren.

Voor de sector Administratief is er sprake van een voortgaand maar relatief traag herstel. Daarnaast is deze sector het dieptepunt van 2013 nog maar beperkt ontstegen. Het lijkt een zekerheid dat deze sector ‘nooit’ meer op het niveau van vóór de financiële crisis zal bereiken.

Geef een reactie