Misère index arbeidsmarkt september 2015

Mijn hoogst persoonlijke misère index van de arbeidsmarkt is gebaseerd op een viertal cijferreeksen (uitzendindex (ABU), het aantal vacatures (CBS +Jobfeed), de werkloosheid (CBS) en het aantal faillissementen (Faillissementen.com)). Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

image

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni/september 2015

Ik heb ten aanzien van de misère index van augustus 2015 een belangrijke wijziging doorgevoerd met de herintroductie van de Jobfeed vacatures voor de trendlijn Aantal vacatures. Deze trendlijn is nu dus gebaseerd op zowel de CBS als de Jobfeed cijfers. Voor meer achtergrondinformatie, zie Misère index arbeidsmarkt april 2015, correctie. Door beide cijferreeksen voor 50% mee te wegen in de trendlijn komt hopelijk een zo realistisch mogelijk beeld van de werkelijke vacaturevolumes tot stand.

Met deze wijziging zijn de trendlijnen voor de uitzendindex, het aantal faillissementen en het aantal vacatures wel zeer dicht bij elkaar komen te leggen, hoewel deze drie trendlijnen op dit moment wel weer divergeren. Het aantal faillissementen laat het snelste herstel zien, op de voet gevolgd door het aantal vacatures en op enige afstand volgt de uitzendindex.

De doorn in het oog is natuurlijk het stroperig trage herstel van de werkloosheid. En dat terwijl deze trendlijn ook het meest is ingezakt. Het is vrijwel onverklaarbaar om te zien hoe drie trendlijnen zich zoetjesaan opmaken om de misère van de financiële crisis definitief achter te laten terwijl de werkloosheid maar nauwelijks tekenen van herstel toont. Ervaren wij eenzelfde soort jobless recovery die zich ook zo duidelijk in de VS manifesteert? Het lijkt er verdacht veel op.

Ondertussen krimpt de tijd die resteert tot een volgende recessie. Want vroeger of later zal zich een volgende recessie aandienen, waarvan de voortekenen op diverse plaatsen in de wereld steeds duidelijker lijken te worden. Er is dus grote haast geboden als we niet met een enorme achterstand in een volgende recessie storten. Voor de huidige groep langdurig werklozen, met name die boven de 50 jaar, is dit een uiterst verontrustend vooruitzicht.

Geef een reactie

3 Comments