De grote uitzenders vergeleken: Q3 2015

Euro'sDe grote uitzenders (Manpower, Randstad, USG People en Adecco) hebben ondertussen allemaal hun cijfers over het derde kwartaal van 2015 gepubliceerd. En dan is het altijd leuk om de performance van deze partijen onderling te vergelijken. En met performance bedoel ik de omzet- en bruto marge-ontwikkeling.

De korte samenvatting is: Adecco is de sterkste partij, Randstad en Manpower zijn in een heftige tweestrijd gewikkeld en USG Group sloft er behoorlijk ver achteraan.

En dan nu de details…

Omdat de omzetvolumes van enerzijds Adecco, Randstad en Manpower en anderzijds USG People behoorlijk ver uit elkaar liggen heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2008 – Q3 2015

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2008 – Q3 2015

De ontwikkeling van de omzet laat Randstad en Adecco als huidige winnaars zien. Beide uitzenders hebben een ondertussen een resultaat dat uitsteekt boven het niveau van voor de financiële crisis. Manpower heeft haar vroege voorsprong prijs gegeven en laat op basis van omzetontwikkeling zelfs een negatieve ontwikkeling zien. Op zeer grote afstand volgt USG People met een resultaat dat ver onder het niveau van voor de financiële crisis ligt.

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik ook hier ervoor gekozen om ook hier de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q3 2015

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q3 2015

En hier wordt de outperformance van Adecco scherp duidelijk. Adecco is de eerste uitzender waarvan de brutomarge boven het niveau van vóór de financiële crisis uitkomt. Adecco heeft hiermee als enige de misère van de afgelopen jaren achter zich gelaten. Adecco wordt op grote afstand gevolgd door Manpower Group en Randstad die nauwelijks iets op elkaar toegeven. Ook hier is USG People de traagste van het stel, waarbij het ook nog eens de enige is waar de brutomarge een dalende tendens vertoont. En dat laatste is misschien nog wel het meest zorgwekkende.

Overigens moet hierbij wel worden aangetekend dat USG People van de vier uitzenders nog wel altijd de beste brutomarge heeft:

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q3 2015

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q3 2015

USG People heeft nog altijd de hoogste brutomarge van de vier uitzenders, maar het lijkt er wel op dat bij ongewijzigde richting van de verschillende trendlijnen dat binnen enkele kwartalen Adecco de koppositie kan gaan overnemen. Maar dat is pure speculatie, want niemand kan in de toekomst kijken.

Geef een reactie