Breaking news: vacatures in oktober 2015

RM_emoticon_verwarringZoals bekend ben ik al geruime tijd sceptisch over de omvang van het online vacaturevolume zoals dat door Jobfeed wordt geregistreerd. Maar dat laat onverlet dat Jobfeed slechts registreert wat het aan online vacatures weet te vinden. En dat doet het al jaren. Tegelijkertijd zegt mijn middenrif dat er iets niet in de haak is, maar zonder argumenten kom ik natuurlijk ook niet zover.

Daarom blijf ik wel trouw maandelijks de stand van Nederland online vacatureland rapporteren, met dank aan Jobfeed. Waarbij voor de maand oktober het aantal online vacatures is uitgekomen op 150.000 vacatures… Het is nauwelijks nog te beseffen. Hoewel dit aantal mogelijk fors naar beneden bijgesteld kan gaan worden, tenslotte ging de maand september van 145.000 naar 133.000. Dat is toch wel een zee forse afname hoewel het nog altijd het hoogste aantal ooit in de maand september is.


Vacaturevolume in oktober
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in oktober sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in  oktober, 2008 – 2015. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in  oktober, 2008 – 2015. Bron : Jobfeed

Mogen het er ook ruim 30.000 meer zijn? Inderdaad, oktober 2015 steekt wel buitengewoon ver boven de overeenkomstige maand in voorgaande jaren uit. Met zo’n vacaturevolume verwacht je natuurlijk een structureel overspannen arbeidsmarkt. Maar niets van dit al, als we tenminste de werkloosheid hiervoor als referentie nemen. Die in september 2015 nog altijd op 8,3% staat (CBS, nationale definitie). Dat is bepaald een heel eind verwijderd van een evenwichtswerkloosheid. Net als die 658.000 werklozen..

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog even onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2014 en 2015. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2014 en 2015. Bron : Jobfeed

Jawel, we hebben een nieuwe recordhouder te pakken. Nog nooit was er enige maand een groter aantal online vacatures dan in oktober 2015. En daarmee zet het jaar 2015 haar zegetocht voort, iedere maand is hoger geëindigd dan de overeenkomstige maand in 2014. Een ongekende reeks.

Om het vacaturevolume van oktober 2015 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De trendlijn scheurt omhoog en lijkt voorlopig niet van plan om naar beneden af te buigen. We mogen ons dus opmaken voor nog veel hogere aantallen. Waar gaat dit eindigen?

Geef een reactie

1 Comment