ABU: periode 11 laat weer groei met dubbele cijfers zien

Logotype ABUDinsdag de ABU met de cijfers over periode 11. En niet alleen bleef de groei voor de derde achtereenvolgende keer onder de 10% maar de groei bleef ook voor de tweede achtereenvolgende keer onder die van dezelfde periode in het vorige jaar:

In periode 11 (week 41 – 44) is het aantal uitzenduren met 11% toegenomen en de omzet is met 12% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

En daarmee is periode 11 weer in de dubbele groeicijfers beland, na drie voorgaande periodes waar de groei onder de 10% heeft gelegen. Goed nieuws dus!

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Dat is een fraai gezicht! Na 3 periodes groeicijfers onder de 10% heeft de uitzendindex de weg naar dubbele groeicijfers weer gevonden. En daarmee lijkt de situatie van beging dit jaar weer te zijn teruggekeerd. De uitzendwereld van Nederland is springlevend.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

De trendlijn stijgt onverdroten door. En het heeft er alle schijn van dat de trendlijn dit jaar de grens van 90 met gemak gaat doorbroken, op we naar de recordwaardes van voor de financiële crisis. Ondertussen is er alweer een hele generatie intercedenten die tijdens hun werkzame tijd bij een uitzendbureau alleen maar groei heeft meegemaakt. Tenslotte is de doorloopsnelheid van de gemiddelde intercedent nog altijd zo kort…

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten een groei met dubbele cijfers zien. De sectoren Administratief en Industrie  groeien met 10% en de sector Techniek met18%. Drie keer fraaie cijfers,

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Techniek  stijgt onverdroten door op weg naar nieuwe records. Deze sector heeft tenslotte de grauwsluier van de financiële crisis volledig achter zich  gelaten en blijft met hoge snelheid doorstijgen. De uitzenders in deze sector weten waarschijnlijk niet hoe ze het hebben.

De sector Industrie stijgt ook door, maar wordt natuurlijk wel te kijk gezet door de stijging van de sector Techniek.  Ook heeft de sector Industrie nog een lange weg af te leggen voordat ook zij het niveau van vóór de financiële crisis weet te bereiken, laat staan daar doorheen te breken. En wie weet wat 2016 voor de markt in petto heeft?

De sector Administratief stijgt ook door, min of meer synchroon met de sector Industrie. Maar de sector Administratie komt van een veel lager niveau en moet dus een heel eind verder klimmen voordat ook hier het niveau van vóór de financiële crisis is bereikt. Het lijkt dan ook een te ambitieus streven voor deze sector, niet in de minste plaats door de enorme kaalslag die zich zowel onder vaste banen als onder uitzendbanen heeft plaatsgevonden in de afgelopen zeven jaar.

Geef een reactie