Autoverkopen in oktober 2015: bijna alle landen op groen

Een belangrijke indicator van de gezondheid van de consument en daarmee van de gezondheid van de economie is het aantal verkochte nieuwe auto’s. En in de afgelopen maand is het beeld bij de PIIGS-landen overwegend positief:

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, januari 2008 – oktober 2015. Bron: ACEA

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, januari 2008 – oktober 2015. Bron: ACEA

Er lijkt zich in driedeling af te tekenen in de ontwikkeling van het aantal autoverkopen in de PIIGS-landen. Spanje, Portugal en Ierland ontwikkelen zich positief, hoewel zeven jaar na het uitbreken van de financiële crisis er nog altijd geen sprake is van een volledig herstel. Italië herstelt zich ook maar in een duidelijk langzamer tempo, hier ligt het niveau nog altijd 30% onder dat van vóór de financiële crisis. En als laatste van dit vijftal is er natuurlijk nog Griekenland, het land waar elke hoop vervlogen lijkt en waar de autoverkopen hardnekkig meer dan 70% onder het niveau van vóór de crisis blijven steken.

En hoe staat het met een aantal kernlanden van de Eurogroep, en dan met name ons eigen land? Nou, zo:

Trendlijn autoverkopen kernlanden op basis van 12-maands gemiddelde, januari 2008 – oktober 2015. Bron: ACEA

Trendlijn autoverkopen kernlanden op basis van 12-maands gemiddelde, januari 2008 – oktober 2015. Bron: ACEA

Hier is er tenminste één land dat boven de nullijn uitsteekt: Duitsland. Maar daarmee is ook direct alles gezegd. Kernlanden Frankrijk en vooral Nederland doen het ronduit matig, hoewel beide landen wel hun respectievelijke dieptepunten achter zich hebben gelaten. Maar in vergelijking met Duitsland doen de Nederlanders en Fransen het ronduit slecht.

Geef een reactie