ABU: ook periode 12 laat gezond resultaat zien

Logotype ABUDinsdag publiceerde e ABU de cijfers over periode 12. En dat ziet er weer goed uit:

In periode 12 (week 45 – 48) is het aantal uitzenduren met 10% toegenomen en de omzet is met 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Waarmee we nog net in de dubbele groeicijfers blijven en iets dalen ten opzichte van periode 11. In 2015 hebben we tot en met periode 12 in totaal 7 periodes gehad met dubbele groeicijfers en 5 met enkele groeicijfers. En dus twaalf perioden met groeicijfers. Het moet wel heel raar lopen als ook de laatste periode van 2015 geen groei zal laten zien. Een goed jaar dus voor uitzenders, dat 2015.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Een prachtig gezicht nietwaar? We hebben nu al meer dan twee jaar onafgebroken groei van het aantal uitzenduren. En als resultaten uit het verleden enigszins een indicatie zijn voor de nabije toekomst kunnen we ook groeicijfers verwachten voor de eerste maanden van 2016.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Een prachtig beeld van een gestaag doorstijgende trendlijn. Waarbij we nu met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen zeggen dat periode 13 van 2015 door de grens van 90 heen gaat breken. Een grens die in 2009 in de verkeerde richting werd doorbroken, op weg naar vele jaren misère. Maar die tijd ligt achter ons, en een trendlijn kijkt niet om. Overigens zal diezelfde trendlijn nog een hele tijd door moeten stijgen om de volgende milestone te behalen, het doorbreken van de grens van 100. We zijn dus nog lang niet terug op het niveau van vóór de financiële crisis.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten een groei zien, waarbij de sector Administratief met ‘slechts’ 8% groeit,  de sector Industrie  met 10% en de sector Techniek 15%. Wederom fraaie cijfers dus.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sectorTechniek  blijft een outperformer en gaat onverdroten van de uitzendindex van 110. Deze sector heeft zich niet alleen ontworstelt uit de gevolgen van de financiële crisis maar is ook onverdroten doorgestegen naar nieuwe hoogtes. Techniek is heel goed bezig.

De sector Industrie laat ook een zeer gezonde goei zien maar heeft, in tegenstelling tot de sector Techniek, nog een lange weg te gaan tot er pre-financiële crisis cijfers kunnen worden getoond.

De sector Administratief stijgt ook door maar is nog een lichtjaar verwijderd van het niveau van vóór 2008. Gezien de kaalslag aan banen in de administratieve sector is het ook weinig realistisch om te verwachten dat deze sector ooit op het oude niveau kan terugkeren. Elke stijging in deze sector is dus pure winst.

Geef een reactie