BCG onderzoek naar job seekers met interessante grafiek

In een verder weinig interessant artikel over Job seeker trends van Boston Consulting Group (BCG) staat één bijzonder interessante grafiek:

image

Het mag nauwelijks verrassend zijn dat wereldwijd (voor zover het de landen betreft waar BCG haar onderzoek heeft uitgevoerd) Internet als meest effectieve kanaal wordt genoemd door de respondenten (Only people seeking employment opportunities (for instance, as company employees and officers, temporary staff, and public officials) were included. Freelancers, the self-employed, full-time homemakers, students, retirees, and the unemployed were excluded).

Maar wat deze grafiek zo interessant maakt is, zijn de posities van de door BCG onderscheiden kanalen in de verschillende landen. Zo wordt in Duitsland door 46% van de respondenten Internet als belangrijkste kanaal genoemd, na UK (52%) het hoogste percentage van de onderzochte landen. Nog opvallender is de relatief lage positie van Internet In de VS (35%), nauwelijks hoger dan Brazilië.

Ook de verschillen per land bij het kanaal Referrals from family and friends is opvallend; van maar liefst 70% in India (waar het internet nog nauwelijks een rol van betekenis speelt) tot slecht 7% in de UK. En in Brazilië en Rusland gaat zo’n 20% naar studiegenoten en vroegere collega’s via alumni netwerken.

De meest constante factor over alle landen is het kanaal Public services, ofwel de UWV’s van de verschillende landen. Dit kanaal speelt volgens de respondenten in vrijwel alle landen een ondergeschikte rol bij het vinden van een baan (5% gemiddeld). Een opvallende uitschieter is Japan, waaar maar liefst 20% van de respondenten het overheidskanaal als meest effectieve kanaal noemt. Heeft ons UWV al een keer een bezoekje aan haar Japanse evenknie gemaakt? Er valt hier mogelijk wat te leren.

Uitzenden (4%) en bemiddeling (5%) spelen net als de overheid een marginale rol in het naar werk begeleiden van werkzoekers.

Geef een reactie

3 Comments
 • Dirk Goossens
  says:

  They asked which channel was important in finding your current job. Respodents that did not actually use these channels were included in the results. Effectiveness, here, is not related to invested means. Cultural biases have not been weighed. 
   
  Wees voorzichtig met gratuite adviezen aan het UWV, Marc, men zoekt er tegenwoordig zo maar wat achter. Zelfs als je aandringt op het met snoepreisjes verjubelen van publieke middelen met onzekere resultaten. Het enige interessante aan deze grafiek betreft de alumni netwerken. Zeer interessant.

 • Maarten Wienbelt
  says:

  Het UWV heeft het ook onderzocht maar dan hoe mensen aan werk komen. 70% gaat via netwerken. 20% omdat mensen gevonden worden door met name internet rechtstreeks door werkgevers. En maar 10% door de rest incluis UWV en Sociale Dienst. Let wel alleen in Nederland hebben we het over miljoenen transacties op de arbeidsmarkt per jaar. Dus er is markt genoeg. Kijk alleen niet vreemd meer aan tegen de groei van Payrolling en Brokers. Dat laatste is de wetgever onmogelijk aan het maken op een moment dat door ongelukkige besluiten in de WWZ er wel behoefte aan is.