Breaking news: vacatures in december 2015

RM_emoticon_verwarringVoor december 2015 is er weer een record te melden, en wel een zeer bijzonder record. Want voor het eerst sinds Jobfeed is begonnen met de registratie van het volume aan vacatures is er sprake van meer dan 100.000 nieuwe vacatures in de maand december. In voorgaande jaren bleef dat aantal altijd (ruim) onder de 100.000 steken.

En het is niet zo dat december 2015 maar net met het kopje boven het maaiveld van 100.000 uitkomt. Integendeel, de teller staat pas stil bij meer dan 128.000 vacatures. Alsof het niets is. Maar dat is het natuurlijk niet, ook al zal dit aantal in de komende weken nog wel iets dalen, zoals altijd het geval is. Maar het zijn natuurlijk wel heel veel vacatures tegen de achtergrond van een nog altijd zeer hoge werkloosheid

Vacaturevolume in december
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in december sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in  december, 2008 – 2015. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in  december, 2008 – 2015. Bron : Jobfeed

Heb je wel eens een outlier gezien? Als het voor het eerst is, zo ziet een outlier er uit. Een kleine 30.000 vacatures meer dan enige maand december in voorgaande jaren. Maar we laten ons door deze outlier niet afschrikken en doen net alsof het bij een ‘sterk’ herstel van de economie hoort.

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog even onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2014 en 2015. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2014 en 2015. Bron : Jobfeed

Niet alleen de maand december is een outlier, vrijwel het hele jaar mag als zodanig worden gekenmerkt. In 10 van de 12 maanden heeft 2015 het hoogste vacaturevolume gescoord. Bij de resterende twee maanden had het maar weinig gescheeld of ook deze hadden de hoogste score binnengehaald. Het vacaturevolume van 2015 staat stil op ruim 1,5 miljoen vacatures, bijna 300.000 vacatures meer dan in 2014, en bijna 200.000 meer dan in 2011.

Om het vacaturevolume van december2015 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De grens van 130.000 nieuwe vacatures per maand begint akelig dicht in de buurt te komen. Als we op deze manier doorgaan kunnen we in maart van dit nieuwe jaar weer een feestje vieren.

Geef een reactie