Faillissementen in maart 2016

FaillissementenIn maart is het aantal faillissementen uitgekomen op 9, en daarmee is voor het eerst sinds oktober 2015 weer eens het aantal faillissementen in een maand beneden de 10 geëindigd. Overigens is hiermee voor de vierde achtereenvolgende maand het aantal faillissementen afgenomen. Ondertussen is de trendlijn van het voortschrijdend maandgemiddelde over 12 maanden gedaald tot net iets boven de 13. Zo laag heeft de trendlijn niet gestaan sinds december 2008. Op dat moment was de trendlijn extreem snel aan het stijgen tijdens de start van de financiële crisis.

Dit is het beeld van het aantal faillissementen over de afgelopen jaren:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – maart 2016

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – maart 2016

De trendlijn laat sinds begin 2014 een min of meer gestage daling zien van ruim boven de 20 tot iets meer dan 13 in de afgelopen maand. Hiermee lijkt de grens van gemiddeld 10 faillissementen per maand overigens nadrukkelijk in beeld te komen, een niveau dat we eigenlijk alleen maar kennen van vóór de financiële crisis.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de SBI-code 78(Arbeidsbemiddeling/uitzendbureaus/personeelsbehoefte) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie