Griekenland worstelt maar komt nog altijd niet boven

De zwakste broeder in Euroland is zonder enige twijfel Griekenland. En het lijkt er niet op dat daar binnen afzienbare tijd enige verandering in gaat komen, los van de merkwaardige spelletjes van het IMF. Eén van de duidelijkste indicatoren van de voortdurende worsteling van Griekenland is de werkloosheidsontwikkeling. Gisteren kwam Elstat met de cijfers over januari 2016 waar een lichte stijging van de werkloosheid naar 24, 4% werd gemeld:

Werkloosheid Griekenland en Spanje, (januari 2000 – januari/februari 2016, seizoensgecorrigeerd). Bron: Eurostat, Elstat

Werkloosheid Griekenland en Spanje, (januari 2000 – januari/februari 2016, seizoensgecorrigeerd). Bron: Eurostat, Elstat

De werkloosheid  in Griekenland is slechts in beperkte mate gedaald terwijl mede-rampland Spanje een veel scherpere daling van de werkloosheid heeft laten zien. En op basis van het beeld van de laatste maanden lijkt er zelfs een stagnatie van de daling in Griekenland te bestaan.

Aangezien Griekenland sinds november 2011 met een werkloosheid van boven de 20% worstelt, is het niet verwonderlijk dat de langdurige werkloosheid in Griekenland extreem hoog is:

image

De kansen voor langdurig werklozen om weer actief te worden in de arbeidsmarkt degraderen in hoog tempo en zelfs als werk wordt gevonden dan zal het zelden of nooit tegen een vergelijkbaar salaris zijn. Wat dit doet voor het besteedbaar inkomen laat zich raden.

Op dit moment zijn er 1.169.119 werklozen (Elstat, januari 2016) in Griekenland. En als je dit aantal afzet tegen het aantal vacatures (per kwartaal) wordt het beeld wel heel erg uitzichtloos:

image

Als er per kwartaal ruim minder dan 20.000 vacatures beschikbaar zijn voor meer dan 1 miljoen werklozen is het vooruitzicht voor werkzoekenden binnen de populatie volstrekt hopeloos.

Met een Eurozone die nog altijd uitsluitend haar tanden aan Griekenland laat zien is er ook weinig hoop op verandering op korte termijn. Een treurig vooruitzicht. Overigens is het meest treurige vooruitzicht voorbehouden aan het jongste deel van de beroepsbevolking, daar staat de teller nu stil op een werkloosheid van 51,9%. En dat is 1,4% hoger dan een jaar geleden.  Het is nauwelijks voor te stellen…

Geef een reactie

1 Comment