Boegbeeld aanpak werkloosheid onder 50-plussers

John de WolfHet heeft een verdomd lange tijd geduurd, maar eindelijk is er dan het boegbeeld voor de aanpak van werkloosheid onder 50-plussers. Een boegbeeld? Jawel, een boegbeeld. Dit was eind november 2015 volgens minister Asscher het profiel van dit boegbeeld:

In mijn ogen moet een boegbeeld bevlogen zijn en zich vooral richten op het bewerkstelligen van een cultuuromslag. Ook moet het actieplan onder de aandacht komen van alle verantwoordelijke partijen en moeten knelpunten in de uitvoering zoveel mogelijk worden weggenomen. Het moet een persoon zijn die alle betrokken partijen kan binden, maar ook het gezicht is van het ‘nieuwe denken’ over ouderen op de arbeidsmarkt. Met het bovenstaande profiel in gedachten zal ik de komende periode, in overleg met sociale partners, een boegbeeld instellen.

En na ruim vier maanden zoeken is er op 8 april dan eindelijk witte rook, Asscher heeft het boegbeeld voor oudere werklozen gevonden: John de Wolf

En dit is de nadere uitleg van Asscher, in zijn brief aan de Tweede Kamer:

Het boegbeeld moet een gezicht geven aan de aanpak om de 50-plusser wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat werkgevers de werkzoekende 50-plussers een eerlijke kans geven. Ik ben blij uw Kamer te kunnen melden dat we met John de Wolf een boegbeeld hebben dat dicht bij de werknemer, werkzoekende en werkgever staat. Iemand die duidelijk is, actie onderneemt en staat voor daadkracht. De benoeming van de heer De Wolf is tot stand gekomen in overleg met sociale partners.

De heer de Wolf is zelf 50-plusser. Hij is iemand die zich betrokken voelt bij de 50-plussers die werkloos zijn. Hij straalt daadkracht uit en hij kan naar mijn mening een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming over 50-plussers op de arbeidsmarkt. Iemand die werkgevers, werknemers en werkzoekenden streng kan toespreken als het moet, maar ook een schouderklopje uit kan delen. Juist de kwaliteiten die nodig zijn om een boegbeeld te zijn voor de mensen die het nodig hebben.

Natuurlijk moet het boegbeeld ook iets krijgen voor zijn diensten:

Het boegbeeld wordt minimaal 6 uur per week ingezet en hij krijgt een vergoeding per uur voor daadwerkelijk verrichtte werkzaamheden. Hij declareert de uren per maand op basis van nacalculatie. Het tarief voor de werkzaamheden is conform de Handleiding Overheidstarieven 2016 (loonschaal 18) en de SZW richtlijn honorering van personen die op verzoek van de bewindspersoon bepaalde taken uitvoert.

En dat is bijna EUR 120 per uur.  Waarmee de werkloze Nederlandse 50-plusser dus voor tussen de EUR 1.000,- en EUR 20.000 per maand weer aan het werk geholpen gaat worden. Gezien de hardnekkigheid en duur van het probleem is dat niets minder dan een koopje.

Maar voordat we de werkelijke impact van het boegbeeld kunnen gaan meemaken moeten we nog wel even langer geduld hebben:

De opdracht van het boegbeeld zal nader uitgewerkt worden in het actieplan aanpak werkloosheid onder 50-plussers, in samenspraak met het boegbeeld en sociale partners. Dit actieplan zal ik in het voorjaar aan uw Kamer sturen.

Het boegbeeld heeft ondertussen ook al van zich laten horen:

De 50-plussers van nu zijn veel fitter en actiever, zijn in de bloei van hun leven en zitten vol plannen en ideeën”, zegt De Wolf, die nu al werklozen helpt in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Volgens hem gelden de stempels van “ziek, zwak en misselijk, te duur, niet flexibel” misschien voor een paar mensen, maar voor de meesten niet.

De ouderenambassadeur wil werkgevers overtuigen, luisteren wat nu nog de problemen zijn en op zoek gaan naar oplossingen. “Er zijn allerlei speciale regelingen en subsidies. En dat weet nu lang niet iedereen. Er zijn bijvoorbeeld bonussen voor werkgevers die oudere werknemers in dienst nemen.”

De Wolf snapt dat ouderen die “zeventig sollicitatiebrieven hebben geschreven er soms gek van worden. Maar die 71ste zou hem misschien toch kunnen zijn!”.

Hoe dan ook, na Mirjam Sterk (ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid) en Aart van der Gaag (Aanpak werkloosheid arbeidsgehandicapten) kunnen we nu dus ook John de Wolf geld zien verdienen aan werkloosheid.

Geef een reactie

4 Comments