Hoe heeft Mirjam Sterk het eigenlijk gedaan?

Het is nu een goed jaar na het vertrek van Mirjam Sterk als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. De politica van het CDA die in april 2013 aantrad in die rol en deze eind maart 2015 weer verliet.

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid, januari 2003 – maart 2016 (nationale definitie). De blauwe balk is de periode waarin Sterk als ambassadeur actief was.  Bron: CBS

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid, januari 2003 – maart 2016 (nationale definitie). De blauwe balk is de periode waarin Sterk als ambassadeur actief was.  Bron: CBS

Op grond van bovenstaande grafiek is Sterk een gegadigde voor de Orde van de Nederlandsche Leeuw. Onder haar bezielende leiding daalde de jeugdwerkloosheid in Nederland van 18,1% (februari 2013)   naar 16,3%  (maart 2015)  hoewel in de tussentijd ook nog even de 19,8% werd aangetikt. Maar in slechts 2 jaar tijd de jeugdwerkloosheid met bijna 2%  verlagen is natuurlijk geen sinecure. Applaus?

Nou, laat ik eerst eens iets dieper graven in de schatkamer van het CBS voordat het klappen kan gaan beginnen. Want hoe zit het eigenlijk met de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid naar opleidingsniveau?

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid, naar opleidingsniveau, Q1 2003 – Q4 2015 (nationale definitie, voortschrijdend jaargemiddelde). Bron: CBS

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid, naar opleidingsniveau, Q1 2003 – Q4 2015 (nationale definitie, voortschrijdend jaargemiddelde). Bron: CBS

Het eerste dat mij opvalt is de in mijn optiek onvergelijkbare ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid per opleidingsniveau met die van de overall jeugdwerkloosheid gedurende de ‘regeringsperiode’ van Sterk. Het algemene beeld van de eerste grafiek is er één van daling over de periode dat Sterk ambassadeur was, terwijl de grafiek naar opleidingsniveau een stijging over dezelfde periode laat zien. Als er CBS werknemers zijn die deze discrepantie ook opvalt, laat even de reden van dit opvallende verschil weten via een reactie onder dit blog.

Uitgaande van de tweede grafiek zal er onder laagopgeleide jongeren een oorverdovend gejuich zijn opgestegen toen Sterk vertrok. Want gedurende haar bemoeienis met de jeugdwerkloosheid is de werkloosheid onder laagopgeleide jongeren van 19,6% naar 24,7% gestegen. Een stijging van meer dan 5%… Tegelijkertijd zal er onder middelbaar en hoger opgeleide jongeren met schouderophalen zijn gereageerd op Sterk’s vertrek. Hier heeft de werkloosheid tenslotte nauwelijks enige verandering ondergaan.

Dus wat is nu het verdict? Heeft Sterk voor Werk inderdaad de jeugdwerkloosheid laten dalen of heft ze ervoor gezorgd dat een groot aantal laagopgeleide jongeren juist de werkloosheid in zijn geduwd?

O ja, wil je even ongenadig schrikken? Wat dacht je hiervan:

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid onder vrouwen, naar opleidingsniveau, Q1 2003 – Q4 2015 (nationale definitie, voortschrijdend jaargemiddelde). Bron: CBS

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid onder vrouwen, naar opleidingsniveau, Q1 2003 – Q4 2015 (nationale definitie, voortschrijdend jaargemiddelde). Bron: CBS

De werkloosheid onder jonge vrouwen met een lage opleiding ligt aanzienlijk hoger dan de werkloosheid in Griekenland! Overigens vraag ik mij zachtjes af wat het effect van het opheffen van het minimum jeugdloon voor deze groep jonge vrouwen zal betekenen. Het zou me niets verbazen als het effect desastreus is…

Geef een reactie

2 Comments