Eurostat: werkloosheid Eurozone daalt naar 10,2% in maart

Logotype EurostatEurostat heeft ruim twee weken geleden de werkloosheidscijfers over maart 2016 gepubliceerd. En volgens Eurostat is de werkloosheid voor de Eurozone in maart gedaald van 10,3% in februari naar 10,2%. Althans, dat zou het geval zijn zonder ophoging van de werkloosheid in februari van 10,3% naar 10,4% waardoor we een ogenschijnlijke daling van 0,2% hebben. En dat geeft natuurlijk een beter gevoel.

De werkloosheid stond in maart 2015 nog op 11,2% dus in een jaar tijd is de werkloosheid in de Eurozone met een magere 1% gedaald. Dat wil niet echt opschieten…

In onderstaande grafiek zijn de werkloosheidscijfers van Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland  en Spanje). En sinds de Euroland gangbang  ook Cyprus. Allen onderdeel van Euroland, maar met zeer verschillende werkloosheidscijfers:

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2000 – maart 2016). Bron: Eurostat, Elstat

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2000 – maart 2016). Bron: Eurostat, Elstat

Opvallend is de bijzonder trage daling van de werkloosheid in Griekenland, het enige land van de Eurozone dat nog altijd een werkloosheid heeft in de buurt van de 25%. Verder lijkt de werkloosheidsdaling in Spanje te stagneren in de afgelopen maanden. Een zorgwekkende ontwikkeling. Aan de andere kant laten (voormalige) probleemlanden Ierland, Portugal en Cyprus positieve ontwikkelingen zien, met gestage dalingen van de werkloosheid.

De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar ziet er overigens een stuk minder florissant uit:

Werkloosheid jongeren (< 25 jaar) in geselecteerde Eurolanden (januari 2000 – maart 2016). Bron: Eurostat, Elstat

Werkloosheid jongeren (< 25 jaar) in geselecteerde Eurolanden (januari 2000 – maart 2016). Bron: Eurostat, Elstat

De nogal explosieve stijging van de jeugdwerkloosheid in Griekenland is zorgwekkend, hoewel de nauwkeurigheid van Elstat (het Griekse CBS) bij de rapportage van deze cijfers vrij laag is. Het kan dus zomaar zijn dat we over enkele maanden een fors ander beeld voorgeschoteld krijgen. Maar als deze ontwikkeling correct is dan heeft Griekenland er weer een probleem bij.

Overigens zitten naast usual suspects Griekenland en Spanje ook Italië, Portugal, Cyprus, Frankrijk en België op of boven de grens van 24% jeugdwerkloosheid. Alleen Ierland, Nederland en Duitsland hebben een (veel) lagere werkloosheid. De Nederlandse jeugdwerkloosheid is met 11,4% in maart bijna het beste jongetje van de klas. Alleen Duitsland en Oostenrijk scoren beter, met een werkloosheid van slechts 6,9% respectievelijk 10,9%. De overgrote meerderheid van de Eurolanden zou al een moord willen doen als ze een overall werkloosheid van 6,9% zouden hebben…

Geef een reactie