#intelligence16: Pablo de Pedraza – Arbeidsmarkt, matching, conjunctuur en online vacatures

De hoofdmoot van de presentatie van Dr Pablo de Pedraza (Universiteit van Amsterdam, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies AIAS) gaat over een vergelijking tussen Textkernel’s Jobfeed en de arbeidsmarktcijfers van het CBS. Waar zitten de verschillen en hoe worden die veroorzaakt. Doel is online cijfers te ontsluiten voor beleidsmakers. Want de voordelen van het gebruik van online arbeidsmarktcijfers zijn evident: vooraleerst de snelheid. Bijna realtime is de arbeidsmarkt te volgen, in plaats van de logge data waar het CBS mee komt. Verder signaleert Pedraza dat er een afnemende bereidheid van werkgevers is om het CBS arbeidsmarktdata te verstrekken. Waarom zou je, als je al je vacatures al online zet?

Nu we het er trouwens toch over hebben, een beetje off topic, maar als arbeidsmarktprofessional die ik een enorme behoefte aan real-time arbeidsmarktinformatie die voor iedereen openbaar is. Bijvoorbeeld om op te benchmarken, maar ook voor sturing van bijvoorbeeld onderwijs en opleiding. Laten we hopen dat het werk van Doctor Pablo er bij gaat helpen.

Allereerst laat Pedraza zien hoe de verhouding tussen vacatures en werkloosheid in het algemeen verloopt naar gelang de conjunctuur omslaat. Zet je ze vacatures op de y-as en de werkloosheid op de x-as, dan vertoont de conjunctuurgolf een beweging als een ellips. Zakt de conjunctuur in, dan daalt eerst het aantal vacatures harder, en aan het einde van de neergang stijgt juist de werkloosheid harder. De omgekeerde beweging komt wanneer de economie weer aantrekt. Dat patroon is zowel zichtbaar in de CBS-cijfers als in de Jobfeedcijfers. Dat de beweging niet lineair verloopt is te wijten aan een kennelijk afnemende matching efficiency wanneer de arbeidsmarkt in beweging is (stagneert of juist versnelt). Of die matching efficiency nu toeneemt naarmate er meer online gebeurt, werd mij niet helemaal duidelijk.

Vervolgens staat Pedraza stil bij verschillende oorzaken die verschillen kunnen verklaren tussen Jobfeed en CBS-cijfers, maar daar moest ik afhaken. Wel vielen mij een paar dingen op, naar aanleiding van vragen uit de zaal. Ontdubbelen deed Pedraza nogal luchtig over, terwijl Jobfeed toch niet bepaald bekend staat als een volmaakt ontdubbelde database. Verder blijft de toenemende vervanging van werknemers door ZZP’ers volkomen buiten beeld, zowel in de Jobfeed als bij het CBS.

Een ander interessant feitje is dat uit de data per sector duidelijk te zien is hoeveel banen er nog niet online worden gepubliceerd. Vooral de horeca en de agrarische sector hebben online recruitment kennelijk niet nodig.

Dit gastblog is geschreven door Kaj Jalving

Geef een reactie