Breaking news: vacatures in de maand mei 2016

RM_emoticon_verwarringEn ook mei 2016 is een maand met een zeer groot aantal vacatures geworden, maar dit keer is het vacaturevolume onder dat van de voorgaande maand uitgekomen. Want waar april 2016 op dit moment op ruim 158.000 vacatures staat, blijft het vacaturevolume over de maand mei steken op ruim 156.000. Wederom een prachtig resultaat natuurlijk en wederom is de afstand met de werkloosheid in Nederland (7,8%, april 2016, nationale definitie van de werkloosheid) zowel schrijnend als onverklaarbaar.

Alle maanden van 2016 zijn tot dusverre recordmaanden gebleken, en ondertussen ligt het vacaturevolume over de eerste vijf maanden van het jaar een slordige 130.000 hoger dan over dezelfde periode van vorig jaar. Uitzenders en vacaturesites zullen deze ontwikkeling met genoegen gadeslaan.


Vacaturevolume in mei
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in mei sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in  mei, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in  mei, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

Fraai om te zien natuurlijk, die zich versnellende groei in de maand mei sinds 2013. Met als voorlopig (?) hoogtepunt mei 2016 met meer dan 156.000 vacatures.

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog even onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Ten opzichte van verleden jaar is iedere maand van 2016 aanzienlijk hoger geëindigd. En er is geen reden om te veronderstellen hier in de komende maanden verandering in gaat komen. Waarmee 2016 naar alle waarschijnlijkheid een nieuw recordjaar gaat worden, met op jaarbasis een vacaturevolume dat ruim boven de 1,5 miljoen vacatures gaat uitkomen. Onvoorstelbaar veel vacatures dus.

Om het vacaturevolume van april 2016 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Voor het eerst in maanden is deze maand eens een keer niet hoger geëindigd dan de voorgaande maand. Maar dat laat onverlet dat de trendlijn nog altijd als een komeet blijft stijgen. En als de verhoudingen van vorig jaar als richtlijn mogen worden gebruikt voor 201 kunnen we nog zeer een zeer hoog aantal vacatures in juni en juli verwachten. En daarmee kan de grens van een gemiddelde van 140.000 vacatures per maand weleens zeer binnenkort geslecht worden.

Geef een reactie