Griekenland: is er nog hoop? Spoiler alert: nee!

Binnen de Eurozone is er grofweg sprake van een driedeling onder de participerende landen als het om de werkloosheidscijfers gaat. Landen waar het uitzonderlijk goed mee gaat, met Duitsland als trotse vaandeeldrager staan daarbij tegenover landen met een rampzalig werkloosheidscijfer. En in die laatste groep draagt Griekenland sinds mei 2012 de rode lantaarn. En hoewel de werkloosheid in Griekenland is gedaald sinds 2013 is het niveau van dit moment nog altijd onwaarschijnlijk hoog:  24,1% in maart van dit jaar:

Werkloosheid Griekenland en Spanje, (januari 2000 – maart 2016, seizoensgecorrigeerd). Bron: Eurostat, Elstat

Werkloosheid Griekenland en Spanje, (januari 2000 – maart 2016, seizoensgecorrigeerd). Bron: Eurostat, Elstat

De werkloosheid  in Griekenland is in bijna drie jaar tijd gedaald van bijna 28% tot ruim 24%. Een daling die de situatie op de arbeidsmarkt van het land nauwelijks heeft verbeterd. Integendeel, cijfers lijken uit te wijzen dat de Griekse beroepsbevolking zich klaar moet maken voor nieuwe tegenslagen.

Wat bijvoorbeeld te denken van de ontwikkeling van de langdurige werkloosheid sinds het uitbreken van de crisis in Griekenland:

Griekenland, langdurige werkloosheid per kwartaal, 2010 – heden. Bron: Tradingeconomics.com

Griekenland, langdurige werkloosheid per kwartaal, Q1 2010 – heden. Bron: Tradingeconomics.com

Inderdaad, oplettende lezertjes hebben de hockeystick gezien in het eerste kwartaal van 2016. En waar bij financiële prognoses een hockeystick het altijd lekker doet is het in dit geval een zeer slecht teken voor de Griekse arbeidsmarkt.

En dat is niet alles, Op dit moment zijn er ruim 1,1 miljoen werklozen in Griekenland. En daar staan nauwelijks vacatures tegenover:

Griekenland, vacaturevolume per kwartaal, Q1 2010 – heden. Bron: Tradingeconomics.com

Griekenland, vacaturevolume per kwartaal, Q1 2010 – heden. Bron: Tradingeconomics.com

Het eerste kwartaal van 2016 leverde niet meer dan 3.119 vacatures op. Dat zijn 0,003 vacatures per werkloze werkzoekende…Waarmee ook meteen de arbeidskansen voor langdurig werklozen zijn geschetst.

Aangezien Dijsselbloem c.s. nog altijd weigeren Griekenland enige schuldverlichting toe te staan is de kans nihil dat bovenstaande situatie op korte termijn zal verbeteren. De Eurozone hangt als een molensteen om de nek van Griekenland en het kan niet anders dat onder de huidige omstandigheden die molensteen ervoor gaat zorgen dat Griekenland volledig kopje onder gaat. En dat alles om een aantal malverserende private ondernemingen (lees: banken) overeind te houden. Onvoorstelbaar.

Geef een reactie

2 Comments