UWV werft en weert wéér werklozen

logo-uwvDiscriminatie is verboden. Bovendien is het slecht. In vacatures op leeftijd selecteren is een veelvoorkomende vorm van discriminatie. Dat is dus verboden. Tenzij je de zin

Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’

erbij zet. Dan is het niet verboden. Wel is het dan natuurlijk nog steeds slecht. Zeker op de manier waarop UWV het doet bij de werving van trainees. Drie argumenten illustreren dit. Lees maar mee.

1. Jeugdwerkloosheid is in Nederland geen probleem

Jeugdwerkloosheid is in Nederland geen probleem. In Europa zijn we zelfs het beste jongetje van de klas. Selecteren op leeftijd lijkt dus, zelfs als het wettelijk is toegestaan, discriminatie. In dit geval bovendien misbruik van bevoegdheden. Maar het wordt allemaal nog veel erger.

Schermafbeelding 2016-08-22 om 15.18.23

 

2. Jeugdwerkloosheid wordt in Nederland volledig geowned door ouderenwerkloosheid 

Binnen Nederland is jeugdwerkloosheid de minste van onze zorgen. Het officiële percentage is al jarenlang ongeveer 10. Als we de jongeren die nog naar school gaan niet meetellen is het al jarenlang ongeveer 3.

Schermafbeelding 2016-08-22 om 17.10.34

 

Bron: cbs

Ouderenwerkloosheid is in Nederland een groeiend probleem. Als je ouderenwerkloosheid afzet tegen jeugdwerkloosheid dan moet je dissonant zijn, cognitief gezien, om vol te houden dat jeugdwerkloosheid aandacht verdient. En zelfs als je dat zou lukken, dan nog kun je je niet doof houden voor de oorverdovende signalen dat de vele miljoenen die we eraan spenderen niets opleveren.

3. UWV richt zich met de traineeships niet op met werkloosheid bedreigde jeugdigen

Jongeren zonder startkwalificatie zijn in Nederland twee keer zo vaak werkloos als andere jongeren. UWV stelt in de vacature “de opleiding heb je al”. Bij het UWV maken kansarme jongeren dus de minste kans. De traineeships, voorbehouden aan jongeren ter voorkoming van jeugdwerkloosheid, zijn op dit punt niet zuiver op de graat.

Stel een voorbeeld

In 2014 heeft het college voor de rechten van de mens het UWV op de vingers getikt voor het ongemotiveerd stellen van een leeftijdseis in een vacature. Kennelijk was het UWV daar niet van onder de indruk. De huidige vacatures voor trainees ontberen immers elke inhoudelijke motivatie voor het stellen van de leeftijdseis. Dit lijkt niet erg, totdat je een halve seconde nadenkt.

Het misplaatste, cynische onderbuikgevoel dat trainees zonder startkwalificatie niet goed kunnen zijn, dat ouderen niet zouden mogen leren, dat er geen ouderen zijn zonder werkervaring en dat, als ze er zijn, zij geen affiniteit zouden hebben met het UWV is ridicuul en abject. Er zijn inmiddels zoveel voorbeelden te vinden van inclusief personeelsbeleid, inclusief recruitment; kijk naar Provincie Gelderland; kijk naar Alliander, vraag rond naar andere voorbeelden, vraag het je eigen werkcoaches. UWV discrimineert en breit met een zinsnede zonder bestaansrecht wat krom is recht. Maar het blijft slecht.

Oproep

UWV, stel je traineeships open voor ouderen. Vooral traineeships zijn arbeidsplaatsen waarin de frisse blik van ouderen tegenwicht kan vormen voor de vaak verbijsterende naïviteit en soms stuitende werkvrees van jongeren (niet allemaal, you know who you are).  Doe je het niet, dan roep ik alle seniore, langdurige werklozen in Nederland op: Solliciteer bij het UWV voor het traineeship. Als je het niet krijgt, procedeer het UWV dan pro deo plat. Wel snel zijn, want de inschrijfperiode duurt niet lang meer. En geen smoesjes, het sollicitatieformulier is geoptimaliseerd voor desktops.

Schermafbeelding 2016-08-22 om 16.07.34

Edit: de vacaturepagina is niet meer bereikbaar. Bovenstaande verwijzingen werken niet meer, evenals de interne verwijzingen op UWV.nl. Deze link bevat nog wel alle info.

Geef een reactie

5 Comments