Breaking news: vacatures in de maand september 2016

RM_emoticon_lolNa een vakantieperiode van twee maanden ben ik weer terug met de ontwikkeling van het vacaturevolume per maand. En sinds juni 2016 is de reeks aan maanden met recordaantallen vacatures onverkort doorgegaan. Ondertussen zijn alle maanden van 2016 recordhouder en dat betekent natuurlijk ook dat het hele jaar 2016 onbedreigd op de eerste plaats staat.

September is geëindigd met ruim 168.000 vacatures, en hoewel dit aantal in de komende weken nog wel wat zal zakken is dat ruim 30.000 vacatures meer dan in september 2015! Daar kan je een kleine stad dus mee aan het werk helpen…Tegen de achtergrond van deze recordaantallen is het des te schrijnender dat de werkloosheid nog altijd op ruim 7,2% staat (in augustus 2016, nationale definitie, CBS). En dat bijna 575.000 werklozen helemaal niets merken van de economische opleving.

Vacaturevolume in september
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in september sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in september, 2008 - 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in  september, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

Kan een herstel en daarop volgende explosie van het vacaturevolume beter in beeld gebracht worden dan in bovenstaande grafiek met de vacature-aantallen in de maand september sinds 2008? Ik dacht het niet. Na het absolute dieptepunt in september 2013 met 80.000 vacatures naar een verdubbeling van dit aantal in september 2016. En dat in slechts 3 jaar…

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog even onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Ten opzichte van verleden jaar is iedere maand van 2016 aanzienlijk hoger geëindigd. En tenzij er een onverwachte kentering zich aandient is het aannemelijk te veronderstellen dat ook de resterende maanden van het jaar records zullen gaan breken. En dat zou betekenen dat we misschien wel meer dan 1,7 miljoen nieuwe vacatures in één jaar gaan halen. Dat is ruim 200.000 vacatures meer dan vorig jaar en maar liefst 600.000 meer dan in 2013.

Om het vacaturevolume van september 2016 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Hier schieten woorden tekort. We leven op dit moment in het Walhalla van vacatureland.

Maar als je deze ontwikkeling afzet tegen die van de werkloosheid over dezelfde periode is het beeld plotseling veel minder aangenaam:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2008– augustus 2016. Bron: CBS, nationale definitie

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2008– augustus 2016. Bron: CBS, nationale definitie

Het Walhalla van werkloosheidland ligt ver achter ons, in 2008. Met werkloosheidscijfers van onder de 5% was er toen sprake van oververhitting op de arbeidsmarkt. Hoe anders is die situatie nu, in 2016. Er is sprake van een duidelijk afnemende werkloosheid, dat is waar. Maar het werkloosheidscijfer ligt maar liefst 3% hoger dan op het laatste punt in 2008. Waar zijn alle banen gebleven?

Geef een reactie

2 Comments
 • Tomas
  says:

  enorme mooie ontwikkeling waarbij de werkgelegenheid toeneemt. Daarentegen heeft Adecco donderdag aangegeven 100 fte te reduceren?
  tegengestelde beweging tov ontwikkeling van de markt. Als uitzendbureaus voorloper zijn op de economie moeten we ons zorgen gaan maken of doet Adecco het gewoin niet goed?

  • debby
   says:

   Wow dat meen je niet? Sinds januari een nieuwe CEO Hans Pruis … doet hij het zo slecht? Alle andere bureaus groeien toch zoals Randstad, Manpower, Young Capital en USG?bizar!