Breaking news: Vacatures in de maand november 2016

UitgelatenHet totaal aan recordmaanden voor 2016 staat nu op 11 want ook in de maand november van dit jaar is het vacaturevolume aanzienlijk hoger dan in november 2015. Ondertussen is het vacaturevolume maar liefst 24% hoger dan verleden jaar en er is alle reden om te verwachten dat ook december 2016 een recordmaand gaat worden. Waarmee dit jaar als een onvervalst recordjaar de boeken ingaat.

November is geëindigd met ruim 183.000 vacatures en dat is bijna 60.000 vacatures meer dan in november 2015. Een ongekende hoeveelheid vacatures en daarmee staat november op dit moment op de eerste plaats in 2016. Aangezien het vacaturevolume na verloop van tijd nog wat daalt is het de vraag of november de titel van meeste vacatures in een maand in de wacht gaat slepen of dat het toch juli 2016 (178.000 vacatures) gaat worden. Over een maand weten we de definitieve uitslag.

Vacaturevolume in november
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in november sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in  november, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in  november, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

Een indrukwekkend gezicht.De hoogste scores voor de maand november waren tot dusver in 2011 en 2015 maar 2016 steekt er met kop, schouders en romp bovenuit!

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog even onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Hier is ook goed te zien dat november 2016 op dit moment het grootste vacaturevolume in 2016 heeft bereikt, en verder natuurlijk ook dat iedere maand van 2016 (ver) boven de overeenkomstige maand in 2015 is geëindigd,

Om het vacaturevolume van november 2016 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Ondertussen is er sprake van een onafgebroken groei van het maandelijkse vacaturevolume van 3 jaar in mei 2013 bereikte de trendlijn een dieptepunt met minder dan 90.000 nieuwe vacatures in één maand. Drie jaar verder is het vacaturevolume per maand meer dan verdubbeld. We zwemmen in een oceaan van vacatures.

Maar als je ontwikkeling van het vacaturevolume afzet tegen die van de werkloosheid over dezelfde periode dan is het beeld toch minder florissant:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2008– november 2016. Bron: CBS, nationale definitie

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2008– november 2016. Bron: CBS, nationale definitie

In oktober 2008 stond de werkloosheid in Nederland op slechts 4,4%, in november 2016 staat de teller stil op 6,6%. Maar liefst 2,2% hoger ondanks een ongekend hoog vacaturevolume. Zeer positief is natuurlijk de snelle afname van de werkloosheid sinds april 2015 (9,0%) en daaruit voortvloeiend ook de hoop dat de werkloosheid nog een stuk verder zal gaan dalen. Maar in de toekomst kijken blijft verdomd riskant dus misschien moet ik me daar ook maar niet aan wagen. In ieder geval gaan we met een positief gevoel het jaar uit.

Geef een reactie

3 Comments