Breaking news: Vacatures in de maand december 2016

Fantastisch2016 is geëindigd met een absoluut record, in het afgelopen jaar zijn er in totaal bijna 1,9 miljoen vacatures gepubliceerd. En dat is een toename van het vacaturevolume ten opzichte van 2015 met maar liefst 25%. Alle maanden van 2016 hebben aan dit resultaat bijgedragen waarbij november de absolute koploper is gebleken met een toename van 45% ten opzichte van 2015.

December is geëindigd met bijna 160.000 vacatures en dat is ruim 25.000 vacatures meer dan in december 2015; een toename van ruim 29%. Een fraai einde van een bijzonder fraai jaar.

Vacaturevolume in december
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in december sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in  december, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in  december, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

Nou, dat ziet er indrukwekkend uit. Sinds 2013 is er een steeds sterkere stijging van het vacaturevolume te zien. Tot en met 2014 leek de maand december niet boven de 100.000 nieuwe vacatures uit te kunnen komen maar de afgelopen twee jaar hebben laten zien dat ook in december aanzienlijk hogere aantallen vacatures mogelijk zijn. Een prachtig gezicht!

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog even onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Hier is direct duidelijk dat iedere maand in 2016 (aanzienlijk) hoger is geëindigd dan de overeenkomstige maand in 2015. En daarmee heeft 2016 de ‘traditie’ van 2015 voortgezet; een jaar waarin iedere maand hoger scoort dan dezelfde maand in het voorgaande jaar. Maar in 2016 is dat allemaal nog een stuk indrukwekkender geweest dan in 2015.

Om het vacaturevolume van december 2016 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

We gaan me een ongekend sterk stijgende trendlijn het nieuwe jaar in. Ik ben heel benieuwd of 2017 de trend van de afgelopen drie jaar weet vast te houden en weer een stijging laat zien. De groei van de afgelopen jaren is gigantisch geweest, ergens moet er toch een grens zitten aan het vacaturevolume?

Geef een reactie

1 Comment