Breaking news: vacatures in de maand juli 2017

FantastischNa een stilte van meer dan een half jaar leek me de zomerperiode een goed moment om de traditie van het maandelijks rapporteren over het vacaturevolume weer op te pakken. Sinds eind 2016 is het crescendo gegaan met het vacaturevolume; iedere maand in 2017 is een record geweest voor het vacaturevolume in die betreffende maand sinds de start van de serie in 2008.

De maand juli vormt hierop geen uitzondering. Het vacaturevolume is uitgekomen op ruim 190.000 vacatures en dat is 14.000 vacatures meer dan in juli 2016, een toename van ruim 7,9%. En dat terwijl juli 2016 al een groei van ruim 31% ten opzichte van juli 2015 liet zien. En dat terwijl juli 2015 al een groei van ruim 28% ten opzichte van juli 2014 liet zien. Afijn, het is wel duidelijk, met het online vacaturevolume gaat het de laatste jaren bijzonder goed.


Vacaturevolume in juli
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in juli sinds 2008:

image

Aantal nieuwe online vacatures in  juli, 2008 – 2017. Bron : Jobfeed

De jaren van de financiële crisis laten vacaturevolumes rond de 100.000 zien maar sindsdien is het vacaturevolume geëxplodeerd richting de 200.000. Wie dat een aantal jaren geleden had voorspeld was voor gek verklaard. Maar wie weet doorbreken we die grens wel in 2018. En 200.000 vacatures in een vakantiemaand is natuurlijk gigantisch, dit moet wel een jaar worden met ruim meer dan 2  miljoen vacatures!

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog even onderstaande grafiek:

image

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2016 en 2017. Bron : Jobfeed

Uit bovenstaande grafiek blijkt nog eens duidelijk dat elke maand in 2017 een hoger vacaturevolume dan de overeenkomstige maand in 2016 laat zien. Waarbij de maand juli eigenlijk het kleinste verschil laat zien. Aangezien het gebruikelijk is dat in de komende weken het vacaturevolume over juli 2017 nog wat daalt, wordt het verschil op termijn nog kleiner. Tot op heden is er geen maand in 2017 geweest die minder dan 15% verschil laat zien met de overeenkomstige maand in 2016. Is juli 2017 daarmee een voorbode van andere tijden? Dat kunnen we op de resultaten van één maand natuurlijk nooit zeggen, en de trend is sowieso stijgend.

Om het vacaturevolume van juli 2017in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

image

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Wat heeft het vacaturevolume een indrukwekkende groei doorgemaakt sinds het einde van de financiële crisis! Van gemiddeld zo’n 90.000 vacatures medio 2013 tot 175.000 vacatures nu; vrijwel een verdubbeling van het vacaturevolume. Dit heeft natuurlijk niet alleen te maken met een herstel van de economie, maar zeker ook met een toename van het vacature-aanbod via het online kanaal. En daarnaast spelen er misschien ook nog andere factoren in rol.

Geef een reactie