UWV blijft discrimineren

Wat is er aan de hand?

Twee jaar terug alweer, leverden we kritiek op leeftijdsdiscriminatie door het UWV:

Discriminatie is verboden. Bovendien is het slecht. In vacatures op leeftijd selecteren is een veelvoorkomende vorm van discriminatie. Dat is dus verboden. Tenzij je de zin Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ erbij zet. Dan is het niet verboden. Wel is het dan natuurlijk nog steeds slecht. Zeker op de manier waarop UWV het doet bij de werving van trainees.

Kern van het betoog: jeugdwerkloosheid is geen probleem, zéker niet vergeleken met ouderenwerkloosheid en al helemaal niet waar het de functies betreft waar UWV voor werft. UWV wierf op illegitieme wijze, gelegaliseerd met een vermaledijde zinsnede. De schrobbering van RecruitmentMatters lijkt in twee jaar tijd niets opgeleverd te hebben. Integendeel.

Wat is precies het probleem?

In de brochure voor trainees, waarin staat dat je maximaal 27 jaar oud mag zijn, staat de wettelijk vereiste zinsnede, dat de leeftijdsgrens gericht is op het reduceren van jeugdwerkloosheid, er niet meer bij. Het is toe te juichen dat UWV deze schaamlap niet meer gebruikt, maar dit promoveert deze werving van illegitiem naar illegaal.

In 2014 heeft het college voor de rechten van de mens het UWV op de vingers getikt voor het ongemotiveerd stellen van een leeftijdseis in een vacature. Kennelijk was het UWV daar niet van onder de indruk. De huidige vacatures voor trainees ontberen immers elke inhoudelijke motivatie voor het stellen van de leeftijdseis. Dit lijkt niet erg, totdat je een halve seconde nadenkt. Het misplaatste, cynische onderbuikgevoel dat trainees zonder startkwalificatie niet goed kunnen zijn, dat ouderen niet zouden mogen leren, dat er geen ouderen zijn zonder werkervaring en dat, als ze er zijn, zij geen affiniteit zouden hebben met het UWV is ridicuul en abject. Er zijn inmiddels zoveel voorbeelden te vinden van inclusief personeelsbeleid, inclusief recruitment; kijk naar Provincie Gelderland; kijk naar Alliander, vraag rond naar andere voorbeelden, vraag het je eigen werkcoaches. UWV discrimineert.

Discriminatie is verboden en maatschappelijk schadelijk. Schadelijker dan de meeste mensen denken. Neem nou de termen die UWV dit jaar exclusief voor jongeren lijkt te reserveren: voor friskijkers, dwarsdenkers en aanpakkers. Ouderen, kennelijk, zijn bedompte, starre werkweigeraars. De werkelijkheid is anders. Zoveel ijverige onderzoekers tonen dit keer op keer aan. En het hier niet alleen een principekwestie betreft blijkt uit de reacties van pas afgestudeerde ouderen op de leeftijdseis van UWV die zich afvragen waarom ze niet mee mogen doen. Toegegeven, de meesten van hen hebben al werkervaring. Maar enkelen niet. Dit leidt tot een situatie waarbij de categorische uitsluiting van ouderen uiteindelijk één of twee mensen treft; buitengewoon pijnlijk en extreem onnodig.

Wat nemen we ervan mee?

UWV herbevestigt het verschil niet te kennen tussen klokken en klepels. UWV herbevestigt zich niet de les te laten lezen door een fringe blogger. Discriminatie is slecht, zo lijkt de redenering, maar iedereen begrijpt toch dat een oudere starter niet past in een groep jongeren? Iedereen begrijpt toch dat het weggegooid geld is om in iemand die niet meer lang werkt of leeft te investeren? Iedereen begrijpt toch ook dat de groep ouderen die zich hiervoor kwalificeert ontzettend klein is en dat er dus in werkelijkheid geen sprake is van discriminatie? Dit zijn precies de argumenten waarvan wetenschappers keer op keer aantonen dat ze diversiteit tegengaan, kwetsbare groepen benadelen en netto negatief uitwerken op het bruto nationaal product. Wat nemen we ervan mee? De vraag moet zijn: wat neemt UWV ervan mee? Te weinig. Daarom zal ik proberen elke twee jaar deze oproep te herhalen:

UWV, stel je traineeships open voor ouderen. Vooral traineeships zijn arbeidsplaatsen waarin de frisse blik van ouderen tegenwicht kan vormen voor de vaak verbijsterende naïviteit en soms stuitende werkvrees van jongeren (niet allemaal, you know who you are).  Doe je het niet, dan roep ik alle seniore, langdurige werklozen in Nederland op: Solliciteer bij het UWV voor het traineeship. Als je het niet krijgt, procedeer het UWV dan pro deo plat.

Geef een reactie