Bij het UWV is het nog geen Sinterklaas

Wat is er aan de hand?

Na de mysterieuze verdwijning van het UWV van ons nationale dataportaal vragen we ons af waar de gegevens gebleven kunnen zijn. Op zoek naar een hint beginnen met een inspectie van de url:

https://data.overheid.nl/data/dataset/uwv-beroepenkaart-data.

De link verwijst naar ‘beroepenkaart data’. Zou dat een hint zijn? Zou de beroepenkaart nog wel beschikken over de gegevens? We raadplegen de kaart en stellen vast dat het bij het UWV nog geen Sinterklaas is.

Hoe zit het precies?

Voor mensen die de fraaie beroepenkaart niet kennen; de beroepenkaart bevat samengevatte informatie over vacatures, beroepen en werkzoekenden. Buitengewoon nuttige informatie voor werkzoekers. Maar alleen als de informatie ook echt beschikbaar is.

Enigszins voorzichtig, beducht voor de legendarisch slechte zoekschermen van het UWV, kijken we of de zoekgeraakte gegevens hier te vinden zijn. We klikken op ‘Zoeken’. We wachten. Er gebeurt niets. Oh, ja. Werk.nl is alleen geschikt voor langzame werklozen. We tikken wat letters in en wachten op een auto complete. We denken enkele minuten grondig na over de vraag op welke van de twee ‘administratief medewerker incasso’s we in willen zoomen en kiezen voor de bovenste.

 

We drukken op Enter. We wachten. Er gebeurt niets. We moeten een regio kiezen. Dat is niet fraai. Er staat weliswaar ‘Landelijk’ bij, maar het is onduidelijk wat dat filter doet. Betreft het alle vacatures in Nederland of vacatures zonder vaste standplaats? Geen idee. Voor de veiligheid kiezen we een gemeente. We kiezen ‘s-Hertogenbosch. Althans, dat proberen we. Maar ook mijn geboortestad lijkt door het UWV kwijtgemaakt te zijn. We typen een apostrof in en de lijst verspringt naar ‘A’. Begint de plaatsnaam volgens het UWV dan met een ‘s’? Nee. ‘Den Bosch’ dan? Nee. De ‘h’ van Hertogenbosch? Nee. Curieus.

 

 

 

Bekend met de ondoorgrondelijkheid van werk.nl brute forcen we de user interface met een terminal commando: $(“#gemeente”).val($(“#gemeente option:contains(‘Hertogenbosch’)”).val());. We drukken op ‘Zoeken’ en jawel, er ‘zijn’ 1 beroepenkaart gevonden. 

 

We gokken dat de kaart bereikbaar is door op het resultaat te klikken dat zich conform de webrichtlijnen – waaraan werk.nl moet voldoen – had moeten identificeren als downloadlink. Soit. Onze gok is juist. We zien actuele UWV gegevens!


En hier is dan ook meteen duidelijk dat data.overheid.nl geen schuld heeft aan het verdwijnen van de gegevens. Volgens de beroepenkaart zijn de gegevens niet verzameld sinds 20 november 2018.

 

Wat nemen we ervan mee?

Kort voor Sinterklaas is het UWV gestopt met inpakken. Volgens de beroepenkaart zijn de gegevens vers, maar dit is slecht te rijmen met het te dichten gat in de gegevens. Je zou maar aspirant hulpsinterklaas zijn. Je zou onterecht concluderen dat iedereen de komende weken op je zit te wachten. Het UWV bezweert dat er geen beleidswijziging is geweest. Verder is er niets bekend. Stay tuned, dus. En, als iemand de gegevens ergens ziet: houd afstand, spreek de gegevens niet aan, probeer ze met Tweet signalen te waarschuwen en bel direct met het UWV.

Link naar de beroepenkaart:

beroepenkaart.

Geef een reactie

3 Comments