Aan de schandpaal: Post Service

Wat is er aan de hand?

Vandaag, in de onregelmatig verschijnende serie ‘recruitment prevention:’Post Service’. Post Service maakt reclame met de slogan ‘Voordelige Postbezorging’. Daar is niets mis mee. Behalve als het voordeel gehaald wordt ten koste van de postbezorgers. Concurreren op arbeidsvoorwaarden in postbezorging mag namelijk niet van minister Koolmees. En toch doet Post Service het. En als je ziet hoe, dan slaat de kou je om het hart. Alles stelt Post Service in het werk om de schijn van een fictieve arbeidsbetrekking te voorkomen. Huiver mee met de contractvoorwaarden die een anonieme tipgever op de digitale deurmat van RecruitmentMatters deed belanden.

Hoe zit het precies?

De wet minimumloon bepaalt in artikel 2 dat postbezorgers met een dienstbetrekking op uitbetaling van het minimumloon mogen rekenen. Sommige werkgevers vinden dat veel te veel. Daarom proberen ze te doen alsof hun bezorgers niet in dienst zijn. Post Service doet dit door juridisch gewelddadig dichtgetimmerde contracten voor te leggen aan hun bezorgers. Niet iedere postbezorger is juridisch geschoold. Veel postbezorgers willen gewoon aan het werk. Ze nemen niet allemaal vooraf rekenschap van hun rechten en plichten. En die rechten en plichten zijn bij Post Service bepaald niet mals.

Plichten

 • Zelf tijdig en juist opgave van inkomsten doen aan de belastingdienst
 • Bewijs overleggen bij zoekgeraakte poststukken
 • Bewijs van afdracht leveren
 • Betalen voor de waarde van zoekgeraakte of beschadigde poststukken
 • Vergoeding inleveren bij zoekgeraakte poststukken
 • Belastingen en sociale premies betalen
 • Post Service vrijwaren voor aanspraken van de fiscus
 • €5.000,– aftikken als je iets over het contract in de openbaarheid brengt
 • GPS ‘enkelbandje’ dragen
 • Je (privé)locatiegegevens delen met anonieme bedrijven

Rechten

 • Per bezorgadres/poststuk in de bezorgwijk een vergoeding
 • Weinig geld als je bezorgwijk klein is
 • Geen geld als je ziek bent.
 • Geen geld als je vertraging oploopt (oud dametje helpen oversteken, bijvoorbeeld)
 • Geen geld bij arbeidsongeschiktheid
 • Geen vakantiegeld
 • Geen verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid zorgverzekeringswet
 • Opzegtermijn van 1 maand
 • Geen schadevergoeding bij tussentijdse beëindiging
 • Strafrechtelijke vervolging als je de poststukken niet goed beschermd
 • Als je iemand kunt vinden die het tegen nog slechtere voorwaarden van je wil overnemen dan komen al diens plichten er bij jou nog eens bovenop

Wat nemen we ervan mee?

Ik heb mijn best gedaan rechten van de medewerker te vinden in het contract. Dat was niet makkelijk. De bezorger komt er bekaaid vanaf. Gelukkig heeft de regering aandacht voor dit soort precariaatschepperij. Maar de regering kan weinig als misstanden niet gemeld worden. Het helpt Post Service dan om een boeteclausule op te nemen in het contract met haar medewerkers. Laten we hopen dat de bezorger, die zijn contract met RecruitmentMatters deelde, hier geen last van krijgt. En laten we hopen dat Post Service gaat concurreren op kwaliteit, snelheid, originaliteit, verzin iets, maar niet op arbeidsvoorwaarden.

Geef een reactie