De grote uitzenders vergeleken: Q4 2018

Financiële resultaten uitzendreuzenMedio 2016 deed ik voor de laatste keer een blog posting waarin ik de financiële resultaten van de grote uitzenders (toen Manpower, Randstad en Adecco met USG People als nationale trots) met elkaar vergeleek. En na een stilte van zo’n 2,5 jaar leek het me leuk om deze serie te reanimeren. Zonder USG People. Want hoewel we de uitzender nog altijd als een nationale trots mogen is het in Japanse handen gekomen. En daarmee zijn er geen financiële resultaten om te bekijken.

Van drie overgebleven uitzendreuzen is Adecco het meest robuust als het om de ontwikkeling van de brutomarge gaat terwijl Randstad de beste performance laat zien op het gebied van omzet. Manpower op beide terreinen de verliezer en daarmee de slechtste performer van de drie.

En dan nu enige details…

Omdat de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen. En dat levert het volgende plaatje op:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2018

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2018

Prachtig, nietwaar? De financiële crisis, die nog altijd niet ver achter ons ligt, is duidelijk te zijn in de synchrone en diepe dip van de drie global staffers. Manpower herstelde zich weliswaar het snelst van de drie maar moest vervolgens toezien hoe Randstad en vervolgens Adecco erop en erover gingen. Waarbij Randstad nooit meer heeft omgekeken en tot meer dan 30% omzetgroei heeft laten zien sinds 2007. Adecco en Manpower komen niet verder dan rond de 10% omzetgroei ten opzichte van 2007, een wel zeer fors verschil. Randstad en Adecco liggen voor 2008 overigens bijzonder dicht bij elkaar als het om de absolute omzet gaat, beiden draaiden bijna EUR 24 miljard omzet over 2018 waarbij Adecco een teenlengte voorsprong heeft. Manpower ‘sukkelt’ daar achteraan met bijna USD 22 miljard.

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2018

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2018

Een fors ander beeld dan de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Met Adecco als glorieuze winnaar, hoewel hier eigenlijk niet van winnaars kan worden gesproken. Tenslotte staan alledrie de uitzendreuzen in het rood ten opzichte van 2008. Een droevige situatie.

Maar Adecco heeft zich het meest weerbaar getoond. Niet alleen is het bedrijf in staat geweest de daling van de brutomarge te beperken gedurende de financiële crisis, het is als enige in staat gebleken om de brutomarge boven de nullijn te krijgen, zij het voor een korte periode.

Randstad en Manpower laten en aanzienlijk slechter beeld zien. Maar waar Randstad sinds 2016 een sterk herstel laat zien, zakt Manpower steeds verder weg. Ronduit zorgwekkend voor de Amerikaanse uitzender.

Om niet geheel in mineur af te sluiten dan maar even een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q4 2018

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q4 2018

Mineur is er natuurlijk wel voor Manpower, want hier is niets vrolijks te zien. En met de omzetontwikkeling in het achterhoofd is sprake van een negatieve double whammy. Waarbij Manpower misschien de eerste canary in the coal mine is. Laten we maar hopen dat ik het mis heb.

Randstad’s marge-ontwikkeling is positief te noemen hoewel de recente daling onder de 20% natuurlijk geen goede ontwikkeling is. Maar in combinatie met de omzetontwikkeling mag je toch een gepaste feeststemming verwachten op het hoofdkantoor in Diemen.

En dan is er nog mijn voormalige broodheer Adecco. Met een positieve omzetontwikkeling en een degelijke ontwikkeling van de brutomarge zal ook hier weinig worden geklaagd. Anders dan dat Adecco weleens haar positie als de grootste uitzender ter wereld kan gaan verliezen. Aan Randstad wel te verstaan. En dat zullen ze in Zurich helemaal niet leuk vinden…

Geef een reactie