Breaking news: vacatures in de maand februari 2019

UitgelatenDe cijfers van februari over het online vacaturevolume in Nederland zijn binnen. Volgens Jobfeed zijn er in de afgelopen maand bijna 240.000 nieuwe online vacatures geplaatst. Een stijging van ruim 44% in vergelijking met februari 2018. En het is ook het hoogste aantal vacatures in de maand februari sinds de start van de metingen (oktober 2006). 

De groei van het online vacaturevolume wil maar niet stoppen. Ook al zijn de vacaturevolumes ondertussen tot onvoorstelbare hoogtes gestegen dan lijkt het toch elke maand weer mogelijk de lat nog hoger te leggen. Wordt dit getriggerd door een krapte op de arbeidsmarkt? Meer hengels in dezelfde vijver levert geen groei van de visstand op. En hoeveel reclame wil je over dezelfde doelgroep uitstorten? Ik ben het spoor al geruime tijd bijster.

Vacaturevolume in februari
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in februari sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in  februari , 2008 – 2019. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in  februari , 2008 – 2019. Bron : Jobfeed

Dit is toch wel te omschrijven als een explosieve groei van het online vacaturevolume in de afgelopen jaren. Waar tijdens de financiële crisis de aantallen vacatures in februari vrijwel consequent (ruim) onder de 100.000 bleven steken is er sinds het herstel sprake van een zich versnellende groei van het online vacaturevolume. Met als voorlopige maximum de bijna 240.000 online vacatures in de afgelopen maand. En bedenk dat in 2013 de teller nog stil bleef staan bij slechts 66.000 online vacatures. Een exponentiële groei.

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2018 en 2019. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2018 en 2019. Bron : Jobfeed

Als de eerste twee maanden van 2019 indicatief is voor de rest van het jaar dan kunnen we nog heel wat verwachten. Want zowel de vacaturevolumes van januari als februari steken ver boven die van de overeenkomstige maanden van vorig jaar uit.

Om het vacaturevolume van februari 2019 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

De hellingshoek van de trendlijn is iets afgenomen in de afgelopen tijd, maar het verschil met de periode daarvoor is minimaal. Het is nog altijd een extreem steile hoek waaronder de trendlijn de hemel in schiet. Met de al eerder opgeworpen vraag tot gevolg: waar stopt dit? We hebben volgens de ILO definitie een beroepsbevolking van ongeveer 9,2 miljoen mensen. Als we even over de duim rekenen betekent het dat een kleine 3% van de beroepsbevolking van baan zou veranderen als al deze vacatures worden ingevuld. Op jaarbasis is dit meer dan 30% van de beroepsbevolking. En als we dat drie jaar volhouden is de hele beroepsbevolking van plaats veranderd. Natuurlijk…

Ik kan (al veel langer) niets anders bedenken dan dat er something rotten is in de staat van het online vacaturevolume. Maar wat? Verleden maand toonde ik mijn Twitter conversatie met Thomas De Schuyter van Adzuna en drukte mijn droefenis uit dat Jobfeed zich niet in de discussie had gemengd. Ondertussen heb ik conctact met Ruud Liebregts (Head of Product Textkernel) over dit onderwerp. Ik hoop dan ook bij de volgende aflevering van deze maandelijkse rubriek iets meer te kunnen vertellen van Jobfeed’s kant van dit verhaal.

Stay tuned!

Geef een reactie