Hé, werk.nl, de Zweden kunnen het wel! En ze noemen het Jobtech.

Wat is er aan de hand?

Al meer dan 10 jaar probeert RecruitmentMatters werk.nl ertoe te bewegen hun (onze!) vacatures te delen met de maatschappij. Tegen toezeggingen velerlei in heeft werk.nl hier geen gehoor aan gegeven. Zou het zo moeilijk zijn?

Hoe zit het precies?

werk.nl komt voor in alleen al 1.000 blogs op RecruitmentMatters. Vanuit alle invalshoeken is het belang van vrijgave belicht. werk.nl heeft vaak aangegeven achter vrijgave te staan en er elk moment mee te kunnen beginnen.

Maar woordvoerders kwamen en gingen en niets veranderde. En waarom? Geen idee. Schrikachtigheid? Angst voor tikken op vingers? Vrees er zelf minder toe te doen als anderen meehelpen? Of zou het gewoon simpelweg niet mogelijk zijn?

Dit laatste is niet vol te houden. De Zweden begrijpen RecruitmentMatters kennelijk wel en hebben opgetuigd wat werk.nl op had moeten tuigen.


Wat nemen we ervan mee?

Jobtech. De naam, die nemen we ervan mee. En hernieuwde hoop dat werk.nl in de komende jaren iets van haar beloften waarmaakt. Een proof of concept is alvast niet meer nodig.

h/t GW

Geef een reactie